Kesäopinnot 2022

Kesällä 2022 tietojenkäsittelytieteissä on tarjolla kolme varsinaista kesäkurssia ja lisäksi muutamilla kursseilla mahdollisuus suorittaa opintoja itsenäisesti. Kesällä voi siis suorittaa joitain rästejä ja valita sivuaineopintoja yliopiston laajasta tarjonnasta.

Kesäkurssit

Tietojenkäsittelytieteissä tarjotaan kesällä 2022 kolme varsinaista kesäkurssia, joihin voi osallistua kuka tahansa:

Näihin ilmoittautuminen tapahtuu Pepin (linkit yllä) tai avoimen yliopiston kautta myöhemmin keväällä. Huomaa, että ilmoittautumisajat vaihtelevat kursseittain.

Kesäsuoritusmahdollisuus

Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat voivat suorittaa valikoituja kursseja kesällä 2022. Kesällä ei ole varsinaista opetusta tai tukea, vaan suorittaminen tapahtuu tenttimällä, palauttamalla harjoitustyö tai vastaavalla tavalla. Kurssien opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmät voivat poiketa normaalista toteutuksesta, kunhan osaamistavoitteet täyttyvät.

Kesäsuoritusmahdollisuus järjestetään ainakin seuraavilla kursseilla:

Kursseille on ilmoittauduttava 31.5.2022 mennessä ottamalla yhteyttä vastuuopettajaan sähköpostilla (etunimi.sukunimi(at)oulu.fi) määräaikaan mennessä. Katso tarkemmat kurssikohtaiset ohjeet alta.

Muilla kursseilla ei luvata olevan kesäsuoritusmahdollisuutta.

Muut kesäopinnot

Kesällä on hyvä mahdollisuus opiskella myös sivuaineita, jotka voidaan sisällyttää tutkintoon valinnaisiin opintohin. Tietojenkäsittelytieteilijöiden suosimia opintoja ovat olleet mm. psykologia, kielet, kauppatieteet ja tietotekniikka. Huomaa, että voit ottaa opintoja myös toisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, ja hyväksilukea ne Osaamisen tunnustaminen -menettelyn kautta.

Kurssikohtaiset ohjeet

Tietoturva

Vastuuopettaja: Elina Annanperä

Suoritusohjeet ovat saatavilla (itsenäinen opiskelu alkaa): 9.5.2022

Viimeinen päivä toimittaa suoritukseen vaadittavat tehtävät: 26.8.2022

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Keväällä 2022 kesken jäänyt kurssisuoritus on mahdollista tehdä loppuun kesän aikana, samoilla vaatimuksilla ja materiaaleilla kuin kevätlukukauden kurssin aikana.

Tietojärjestelmien mallintaminen, suunnittelu ja kehitys

Vastuuopettaja: Mikko Rajanen

Suoritusohjeet ovat saatavilla (itsenäinen opiskelu alkaa): 9.5.2022

Viimeinen päivä toimittaa suoritukseen vaadittavat tehtävät: 31.8.2022

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Tentin korvaavat tehtävät ja itsenäinen harjoitustyö Moodlessa.

Tietorakenteet ja algoritmit

Vastuuopettaja: Antti Juustila

Suoritusohjeet ovat saatavilla (itsenäinen opiskelu alkaa): 5.6.2022

Viimeinen päivä toimittaa suoritukseen vaadittavat tehtävät: 15.8.2022

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Itseopiskellen; harjoitukset ja harjoitustyö, tentti Moodlessa. Ei ohjausta tai tukea kesällä.

Ohjelmointi 4

Vastuuopettaja: Jouni Lappalainen

Viimeinen päivä toimittaa suoritukseen vaadittavat tehtävät: 31.3.2023

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Itsenäinen toteutus ympäri vuoden, pl. 4. periodin aikana jolloin järjestetään ohjattu ja aikataulutettu osallistuva toteutus kurssista. Harjoitustyön ja tehtäviä voi tehdä ja palauttaa muina aikoina itsenäisesti. Palautukset tarkastetaan n. 3 kertaa vuodessa.

Johdatus tutkimustyöhön

Vastuuopettaja: Raija Halonen

Viimeinen päivä toimittaa suoritukseen vaadittavat tehtävät: 31.8.2022

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Kurssisuorituksesta on olemassa itsenäisen suorituksen mahdollistava tapa. Siihen on erillinen opastus, ja opiskelija ilmoittautuu kurssille vastuuopettajalle (Raija Halonen) emaililla ja saa samalla ohjeen.

Research Methods

Vastuuopettaja: Arto Lanamäki

Viimeinen päivä toimittaa suoritukseen vaadittavat tehtävät: 31.8.2022

Suoritustavan lyhyt kuvaus: The course is taught every Spring semester (periods 3 & 4). Outside this, the course can be done as self-study. Even during the summer. The responsible teacher will be on vacation in July, though.

Digitalisation and Innovation

Vastuuopettaja: Piiastiina Tikka

Suoritusohjeet ovat saatavilla (itsenäinen opiskelu alkaa): 9.5.2022

Viimeinen päivä toimittaa suoritukseen vaadittavat tehtävät: 31.8.2022

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Self-study with set texts, short videos and audio introductions to themes in Moodle. Students will complete quizzes based on the set texts, and write a 5000 word academic essay on a relevant topic.

Advanced Research Methods

Vastuuopettaja: Netta Iivari

Suoritusohjeet ovat saatavilla (itsenäinen opiskelu alkaa): 9.5.2022

Viimeinen päivä toimittaa suoritukseen vaadittavat tehtävät: 31.8.2022

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Self study, literature based assignments.

Work Experience in ICT responsibilities

Vastuuopettaja: Tonja Molin-Juustila

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Similar way as it will be done around the year.

Työharjoittelu ICT tehtävissä

Vastuuopettaja: Tonja Molin-Juustila

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Tavanomainen toteutus, sama ympärivuoden.

Koulutusharjoittelu

Vastuuopettaja: Tonja Molin-Juustila

Suoritustavan lyhyt kuvaus: Kurssi on voimassa ympäri vuoden. Moodlessa lisätietoja.

Viimeksi päivitetty: 22.12.2021