Keskoslasten matemaattiset taidot voivat ennustaa opiskelumenestystä aikuisena

Uusi kansainvälinen tutkimus vahvistaa käsityksen siitä, että hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten suoriutuminen matematiikassa liittyy heidän menestymiseensä koulussa myöhemmällä iällä. Matemaattiset taidot ennustavat koulumenestystä enemmän kuin älykkyysosamäärä. Tutkimuksen tulokset kertovat, että hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten seurantaa ja tukea tulisi jatkaa läpi kouluvuosien.
Koulupoika asettelee erivärisiä kirjaimia ja numeroita koululuokassa liitutaululle,

Hyvin ennenaikaisina eli ennen 32. raskausviikkoa tai alle 1500 gramman painoisina syntyneet lapset ovat täysiaikaisina syntyneitä suuremmassa vaarassa menestyä huonosti koulussa tai kokea työttömyyttä aikuisiässä. Matemaattiset taidot ovat avainasemassa koulumenestyksen kannalta. Useimmissa teollisuusmaissa ns. pikkukeskosina syntyneet lapset ovat seurannassa vähintään kahden vuoden ajan syntymän jälkeen, mutta tämä ei riitä antamaan heille tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, sanoo kliininen psykologi ja kehityspsykologi Julia Jäkel Oulun yliopistosta.

”Hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten uskotaan olevan samalla tasolla ikäistensä kanssa koulun alkaessa, mutta usein tämä ei pidä paikkaansa. Terveydenhuollon ja koulutuksen ammattilaisten tiiviimmällä yhteistyöllä ja tiedon jakamisen helpottamisella eri osapuolten välillä voitaisiin varmistaa, että pikkukeskosina syntyneet lapset saavat akuuttia ja täsmällistä tukea kouluvuosien aikana. Yleensä siinä vaiheessa, kun vanhemmat, opettajat tai muut huomaavat lapsen tarvitsevan tukea, useita vuosia on jo kulunut, eikä eroa enää voida kuroa kiinni”, Jäkel sanoo.

Jäkelin mukaan tutkimuksen tuloksilla onkin suuri merkitys hyvin ennenaikaisina syntyneille lapsille ja heidän perheilleen sekä päättäjille, terveydenhuollolle ja koulutusjärjestelmälle.

Tutkimuksen teki huippuasiantuntijoista koostunut tutkijatiimi, joka yhdisti aineistoa viiden maan kuudesta hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten kohorttitutkimuksesta. Ison-Britannian, Yhdysvaltojen, Kanadan, Saksan ja Australian aineistosta tehty tutkimus on edustava teollistuneiden maiden osalta maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen mahdollisti tutkijoiden yhteistyö Adults Born Preterm Internation Collaboration - eli APIC-hankkeessa.

Tutkimus Mathematical performance in childhood and early adult outcomes after very preterm birth: an individual participant data meta-analysis on julkaistu Developmental Medicine & Child Neurology -julkaisussa.

Tutkimusartikkeli: Jaekel, J., Anderson, P.J., Bartmann, P., Cheong, J.L.Y., Doyle, L.W., Hack, M., Johnson, S., Marlow, N., Saigal, S., Schmidt, L., Sullivan, M.C. and Wolke, D. (2021), Mathematical performance in childhood and early adult outcomes after very preterm birth: an individual participant data meta-analysis. Dev Med Child Neurol. https://doi.org/10.1111/dmcn.15132

Viimeksi päivitetty: 17.12.2021