Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys korostuvat yrittäjyyskasvatuksessa – maakunnallisia suosituksia kokeillaan käytännössä

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan kehittämässä kaikkia kouluasteita koskevaa yrittäjyyskasvatuksen mallia, jossa merkittävänä uudistuksena on kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällyttäminen tavoitteisiin.
ihmisiä tekemässä ryhmätöitä luokkahuoneessa

Yrittäjyyskasvatus on tukemassa eri ikäisten oppijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä oman juttunsa löytämistä. Yrittäjyyskasvatuksen mallin päivityksellä tähdätään ennen muuta kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä on yhä tärkeämpää kehittää ja oppia digitaalisuuteen, kestävään kehitykseen ja kansainvälistymiseen liittyviä ajattelu- ja toimintatapoja.Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vetämä ESR-rahoitteinen VÄKEVÄ-hanke koordinoi yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä, jossa on jo muodostettu Pohjois-Pohjanmaan eri kouluasteille yhteiset yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja suositukset. Uudet sisällöt pohjautuvat kolmen alueellisen seututiimin työskentelyyn. Seututiimien kokoontumisiin osallistui yhteensä 85 alueen oppilaitosten, yritysten ja organisaatioiden edustajaa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Kokoontumisia järjestettiin Oulussa, Ylivieskassa, Pudasjärvellä, Nivalassa, Kuusamossa sekä verkon välityksellä. Tavoitteena oli ottaa huomioon jokaisen seutukunnan erityispiirteet tulevaisuuden rakentamisessa.

Visio: Pohjois-Pohjanmaan kestävää tulevaisuutta tehdään yhdessä

Seututiimien ja hanketoimijoiden työskentelyssä nousi esille yhteinen halu kehittää Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaa yrittäjyyskasvatuksen avulla: Yrittäjämäisten taitojen ja yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen tuottaa nuorille mahdollisuuksien näkemistä omalla kotiseudulla. Yrittäjyyskasvatuksella on tärkeä rooli oppijan identiteetin rakentamisessa.Keskeiseksi ohjenuoraksi seututiimien pohjalta ajatus, että yrittäjyyskasvatuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Merkityksellisenä nähtiin nostaa tavoitteeksi myös, että yrittävää kulttuuria luodaan yhdessä. Uudet yrittäjyyskasvatusta läpileikkaavat ja toisiaan tukevat teemat, kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys päätettiin sisällyttää kaikkiin yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteisiin.Uudistettuun malliin sisältyy myös suosituksia toimenpiteistä ja esimerkkejä niiden toteuttamisesta, jotka ovat saatavilla minun polkuni.fi-sivustolla kehittämistyön jälkeen. Suositusten keskiössä on muodostaa ehjä polku kouluasteelta toiselle siirryttäessä, huomioiden oppijan henkilökohtainen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen kehittyminen jatkuvana oppimisena.Minunpolkuni.fi-verkkosivusto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen uudet maakunnalliset suositukset sekä myös kouluastekohtaiset osaamistavoitteet.

VÄKEVÄ-hanketoteuttajat:

Hankkeen osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Oulun kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.

Yhteydenotot ja lisätietoa:

VÄKEVÄ-hankkeen projektipäällikkö Katarina Ala-Rämi, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, p. 050 3509471, katariina.ala-rami@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 7.11.2022