Kestävän kehityksen opintoja tarjolla kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille

Jokaisella Oulun yliopiston opiskelijalla on tästä syyskaudesta lähtien mahdollisuus lisätä tietojaan ja osaamistaan kestävästä kehityksestä. Yliopistossa voi nyt suorittaa kestävän kehityksen sivuaineopinnot (25 op) ja liittää ne osaksi tutkintoaan.
Opiskelijaryhmä vihreällä nurmikolla.

”Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään koulutuksellaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tarjoamaan kestävän kehityksen perusteiden koulutusta koko yliopistoyhteisölle. Kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen on keskeistä tulevaisuuden työelämässä”, sanoo kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntija Anni Huovinen Oulun yliopistosta.

Oulun yliopistossa on jo useita vuosia järjestetty opetusta ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kysymyksistä eri koulutusaloilla ja tutkinto-ohjelmissa. Kaikkien kahdeksan tiedekunnan olemassa olevat kestävyyteen liittyvät opintojaksot koottiin nyt sivuaineopinnoiksi. Verkostoyliopistojen tarjonta mukaan lukien kursseja on 48, joista opiskelijat voivat valita itselleen kiinnostavimmat. Pakollinen on ainoastaan Kestävän kehityksen perusteet. Yli puolet kursseista voi suorittaa englanniksi.

”Tarjoamalla koulutusta sivuainekokonaisuutena haluamme auttaa opiskelijoita löytämään opinnot helpommin. Samalla heillä on mahdollisuus monipuolistaa tutkintoaan asiantuntemuksella, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti yhteiskunnassa ja työelämässä. Tavoitteena on myös edistää monitieteistä kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää ajattelua ja yhteistyötä ohjaamalla opiskelija valitsemaan opintoja myös oman koulutusalan ulkopuolelta”, jatkaa Huovinen.

Kursseja ilmastonmuutoksesta yritysvastuuseen

Opintoja voi suorittaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, yritysvastuuseen, tasa-arvoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvissä aiheissa. Niitä ovat muun muassa ekologian ja ympäristökemian perusteet, elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttö, jätehuolto ja kierrätys, työhyvinvointi ja ilmastokasvatus.

Opintoihin voi sisällyttää myös yhteistyöyliopistojen järjestämiä kestävän kehityksen kursseja. Oulun yliopisto on mukana useassa kestävyyttä ja vastuullisuutta edistävässä verkostossa, kuten Climate Universityssa ja yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID:ssa.

”Kestävyyteen liittyvä opintotarjonta tulee todennäköisesti laajenemaan muutaman seuraavan vuoden aikana, kun opettajat ovat jo olleet kiinnostuneita suunnittelemaan kokonaan uusia opintojaksoja aihepiiristä. Lisäksi korkeakoulujen yhteistyön kasvu monipuolistaa sivuaineen kurssivalikoimaa lähivuosina”, kertoo projektisuunnittelija Leena Pääsky, joka on vetänyt opintojen käytännön suunnittelua.

Kestävän kehityksen tuntemus on nostettu yhdeksi tärkeimmistä osaamisen osa-alueista tulevaisuudessa useilla tahoilla, kuten Opetushallituksen ennakointiarvioinneissa, opetus- ja kulttuuriministeriössä ja Oulun yliopiston strategiassa, jonka mukaan yliopisto pyrkii kouluttamaan tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi.

Viimeksi päivitetty: 3.11.2022