Kirsi Järvenpää Haapaveden lukiolta palkittu yrittäjyyskasvatuksen kehittäjänä – rikasta yhteistyötä lukion, korkeakoulujen ja yritysten kanssa

Valtakunnallinen YES ry on valinnut alueellisia Vuoden 2023 YES-agentteja, yrittäjyyskasvatuksen kehittäjiä. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2023 YES-agentiksi valittiin Haapaveden lukion opinto-ohjaaja Kirsi Järvenpää.
Kirsi Järvenpää

Valintaraadin mukaan Järvenpää on määrätietoisesti, aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti kehittänyt yleissivistävän toisen asteen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Viimeisimpiä esimerkkejä kehitystyöstä on Uuden osaamisen lukion toimintamallin rakentamiseen osallistuminen aktiivisena hankepilottina. Järvenpää on jakanut tietoa työstään ja uusien toimintamallien pilotoinnista myös valtakunnallisesti Yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen YKTS-päivillä Ylivieskassa marraskuussa 2022 sekä Turussa marraskuussa 2023.

”Kyllä tämä hyvältä tuntuu – vuosien pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää. Omassa oppilaitoksessa parhaalta on tuntunut se, että opiskelijat ovat innostuneet aiheesta ja hommaavat mm. työharjoittelupaikat nykyään hyvin itsenäisesti”, Järvenpää toteaa.

Kirsi Järvenpään johdolla Haapaveden lukiolaiset kehittivät yhteistyössä paikkakunnan yritysten ja alueen korkeakoulutoimijoiden kanssa toimintamallin, jossa yhdistyvät korkeakoulutoimijoiden osaaminen, yritysten tarpeet sekä näihin tarpeisiin vastaaminen oppilaitoksessa opiskelijalähtöisesti. Lukiolaiset olivat mukana mm. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vetämän vastuullisuusvalmennuksen kokeiluissa. Toiminnan kautta syntyi win-win-win -tilanne, jossa alueen oppilaitosten, yritysten ja korkeakouluyksikköjen tarpeet ja osaaminen yhdistyvät.

Järvenpään mukaan jatkossa tavoitellaan sitä, että yrityksissä nähtäisiin vielä aiempaa laajemmin oppilaitosyhteistyön mahdollisuudet myös yrityksen näkökulmasta.

”Viime vuoden teemana yhteistyöprojekteissa meillä oli vastuullisuus ja silloin myös yrityksistä tuli positiivista palautetta. Vuoden 2024 kansainvälisyys -teeman jatkeeksi vuodelle 2025 on alustavasti pohdittu työhyvinvointia. Tämä pitää sisällään paljon mahdollisuuksia oppilaitosten ja yritysten näkökulmasta”, Järvenpää sanoo.

”Juuri tällaista yritysten ja oppilaitosten käytännön yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä tarvitaan”, ihastelee YES-Pohjois-Pohjanmaan aluepäällikkö Jouni Hintikka.

”Erään yrittäjyyskasvatuksen kyselytutkimukseen osallistuneen opiskelijan sanoin: Tarvitaan vähemmän pöhinää ja enemmän tekemistä. Erityisen hienoa Kirsin ja Haapaveden lukion toiminnassa on yritysten ja oppilaitosten tarpeiden ja mahdollisuuksien yhdistäminen ja aito yhteiskehittäminen”, Hintikka pohtii.

Kuva: Hilda-Mari Karsikas

Lisätietoja:

YES-verkoston uutinen Vuoden 2023 YES-agenteista

Valtakunnallinen YES ry, toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen
sanna@yesverkosto.fi
+358 45 357 2716

YES-Pohjois-Pohjanmaa, aluepäällikkö Jouni Hintikka
jouni.hintikka@oulu.fi
+358 50 475 8328

Haapaveden lukio, opinto-ohjaaja Kirsi Järvenpää
kirsi.jarvenpaa@haapavesi.fi
+358 44 759 1263

Viimeksi päivitetty: 12.12.2023