Klemetti Näkkäläjärvi saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto on asettanut saamelaisen ilmastoneuvoston nelivuotiselle kaudelle. Neuvosto on uusi, riippumaton asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on tuoda saamelaisten tietopohja ja näkökulmat osaksi ilmastopolitiikan valmistelua. Neuvoston puheenjohtajaksi nimitettiin tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi Oulun yliopistosta.

Saamelainen ilmastoneuvosto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kansallinen elin, joka edistää alkuperäiskansojen oikeuksia. Neuvoston jäsenistö koostuu 12 tutkijasta ja saamelaisen perinteisen tiedon haltijasta.

Saamelaisen ilmastoneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja ilmastopolitiikan suunnitelmista sekä tuottaa tietopohjaa ilmastopolitiikan valmistelun tueksi saamelaiskulttuurin edistämisen näkökulmasta.

”Oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan edellytyksenä on saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten ymmärtäminen. Tarvitsemme systemaattista seurantatietoa ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan kulttuurisista, kielellisistä, elinkeinollisista ja terveydellisistä vaikutuksista saamelaisiin, jotta ilmastotoimet eivät johtaisi saamelaisen elämänmuodon sulautumiseen valtakulttuuriin. Tällaisen seurantajärjestelmän luominen tukisi ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta ”, toteaa Klemetti Näkkäläjärvi.

Saamelaiskulttuuri on erityisen haavoittuva ilmastonmuutokselle, sillä perinteinen saamelaiskulttuuri on kytköksissä arktiseen luontoon. Ilmasto lämpenee arktisilla alueilla huomattavasti nopeammin kuin muualla maailmassa. Ilmastopaneelin tuoreen muistion mukaan ilmastotoimia tarvitaan saamelaisten elinolojen ja kulttuurin turvaamiseksi, ja ilmastopolitiikkaa on tärkeää valmistella saamelaisten oikeudet huomioiden.

Saamelaisten kannalta keskeisiä kysymyksiä oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan valmistelussa ovat hyötyjen ja haittojen jakautuminen sekä vaikutukset saamelaisten toimeentuloon, elinkeinoihin ja terveyteen. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, onko saamelaisten osallisuus turvattu päätöksenteossa ja onko saamelaisen ilmastoneuvoston tuottama tietopohja otettu valmistelussa huomioon.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024