Kohti hiilineutraaliustavoitteita – Metallinjalostusteollisuus ja tutkimusorganisaatiot kehittämään keinoja CO2-päästöjen vähentämiseksi

Suomen johtavat metallinjalostusteollisuuden toimijat ovat yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa käynnistäneet mittavan kolmivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää teknologioita metallien tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Metallinjalostuksessa on Suomen valmistavan teollisuuden aloilta suurin CO2-vähennyspotentiaali. Business Finland rahoittaa hanketta lähes 10 miljoonalla eurolla. Hankkeen kokonaisarvo on 18 miljoonaa euroa.

Metallinjalostusteollisuuden tutkimushanke Towards Carbon-neutral Metals, TOCANEM on merkittävä askel kohti hiilineutraalia metallien tuotantoa. Hanke on myös osa kansallisen ja EU-tason vähähiilisyystiekartan käytännön toteutusta.

Tutkimushanke pohjustaa hiilineutraalin metallinjalostuksen tulevaisuudessa tarvitsemia mittavia investointeja. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen asemaa prosessi-innovaatioiden ja tuotantoteknologioiden edelläkävijänä ja kaupallistajana sekä vahvistaa metallien valmistuksessa sähkön ja vedyn hyödyntämiseen liittyvää osaamista.

Hankkeessa kehitettävien prosessien pilotoinnista vastaavat Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt, Fortum, Metso Outotec ja Outokumpu. Hankkeeseen osallistuu myös alan kolme pk-yritystä, jotka ovat Kivisampo, Owatec sekä Sapotech. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Metsä Group, Ovako ja SSAB.

Konsortioon kuuluvat tutkimusorganisaatiot ovat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi, joista hankkeen parissa työskentelee aktiivisesti 40 henkilöä. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto.

“Hanke vie suomalaista metalliteollisuutta merkittävästi kohti Suomen asettamia hiilineutraaliustavoitteita ja edistää metallinvalmistuksen ekosysteemin strategista uudistumista”, sanoo Oulun yliopiston professori ja hankkeen vastuullinen johtaja Timo Fabritius.

Nyt käynnistetty työ kuuluu myös Metallinjalostus ry:n strategiselle tutkimusagendalle. Vuonna 2019 metallienjalostusalalla toimi noin 15 000 työntekijää. Alan liikevaihto oli noin 11 miljardia euroa. Metalliteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä oli 12 prosenttia ja viennin osuus myynnistä 80 prosenttia.

”Hankkeessa tavoiteltu CO2-vapaiden teknologioiden ja tuotteiden sekä kiertotalouden edelläkävijyys vahvistaa Suomen metalliteollisuuden asemaa kansainvälisillä markkinoilla, mikä vaikuttaa myönteisesti suomalaiseen elinkeinoelämään sekä luo uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja”, jatkaa Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen.

Business Finland katsoo hankkeen olevan hyvin linjassa uuden strategiansa kanssa. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit uusiin hiilineutraaleihin prosesseihin ovat välttämättömiä. Prosessi-innovaatiot ja niiden onnistunut käyttöönotto mahdollistavat CO2-päästöjen merkittävän vähentämisen. Panostus hiilineutraalin metallientuotannon tutkimukseen vie Suomen globaalien edelläkävijöiden joukkoon uusien teknologioiden ja hiilivapaiden tuotteiden kehittäjänä.

”Kestävä kehitys mahdollistaa talouden kasvun pitkällä aikavälillä. Tehtävämme on edistää suomalaisen osaamisen kehittymistä, jolla maamme menestyy myös tulevaisuudessa”, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Lisätietoja:

Professori Timo Fabritius, prosessimetallurgian tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, timo.fabritius@oulu.fi, +358 40 554 6683

Toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, Metallinjalostajat ry, kimmo.jarvinen@teknologiateollisuus.fi, +358 43 825 7642

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024