Kohti parempaa etäoppimiskokemusta

Uudessa Digivertaisverkko-hankkeessa aletaan kehittää teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja parantamaan etäopetuksen laatua, saavutettavuutta ja helpottamaan verkossa tapahtuvaa opetusta ja oppilaiden ohjausta.
Kohti parempaa etäoppimiskokemusta
Uudessa Digivertaisverkko-hankkeessa aletaan kehittää teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja parantamaan etäopetuksen laatua, saavutettavuutta ja helpottamaan verkossa tapahtuvaa opetusta ja oppilaiden ohjausta.

Euroopan Sosiaalirahasto on myöntänyt rahoituksen Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusyksikön ja Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian osaston Digivertaisverkko-yhteishankkeelle.

Yhteistyöhankkeen avulla pyritään tukemaan erityisesti nuorten, alle 30-vuotiaiden, ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja työllistymistä ohjelmistoalalle, jossa on huutava työvoimatarve. Digivertaisverkossa luodaan tuettuja ja käytännöllisiä ohjelmoinnin verkko-opintoja sekä järjestetään työharjoittelumahdollisuuksia alan yritysten kanssa.

-Ohjelmoinnin opetukseen ja verkon välityksellä tapahtuvaan työharjoitteluun tarvitaan nykyisiä parempia teknisiä ratkaisuja ja niihin liittyviä pedagogisia toimintatapoja, jotta etäopetus soveltuisi laajemmille osallistujaryhmille ja olisi laadukasta, projektipäällikkö Helena Tokkonen toteaa.

-Jotta pääsemme tavoitteeseemme, meidän pitää luoda uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja opettajan, opiskelijoiden ja ohjaajien väliseen vuorovaikutukseen. Työharjoittelu ja verkko-opetuksen toteutus sekä vertaistuki pitää sovittaa pedagogisesti toimivaksi opetuskokonaisuudeksi, professori Netta Iivari jatkaa.

Digitaalisen työharjoittelukurssin järjestämisessä hyödynnetään samoja hankkeessa kehitettäviä teknisiä ratkaisuja ja pedagogisia toimintamalleja kuin varsinaisessa opetuksessakin. Yritykset tarjoavat harjoitteluprojekteja ja opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimeissä. Työharjoitteluprojekteja alkaa säännöllisin väliajoin, jolloin uusien harjoittelijoiden perehdytyksessä voidaan hyödyntää vertaistukimallin mukaisesti jo harjoittelun aiemmin aloittaneita opiskelijoita. Tämä säästää yrityksen avainhenkilöiden työmäärää sekä helpottaa rekrytointiin liittyviä haasteita.

ICT-osaajien rekrytointitarve Pohjois-Pohjanmaalla on vuositasolla noin 2000-3000 henkilöä̈ ja koko maan tarve noin 13 000 osaajaa. Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat merkittävimmät alan kouluttajat Pohjois-Suomessa. Hanke parantaa korkeakoulujen koulutuksen saavutettavuutta, laatua ja laajuutta sekä̈ korkeakoulujen ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi joustavoitetaan rekrytointitapoja ja tehostetaan ohjausresurssien käyttöä.

Koska opetus on koronan vuoksi siirtynyt etäopetukseen ja jatkuu merkittävästi verkossa myös sen jälkeen, opiskelussa tarvittavien vuorovaikutusmekanismien kehittäminen ja digitaalisen taitojen parantuminen on hyödyksi myös hankkeen päätyttyä.

Hankkeeseen haetaan mukaan lisää ICT-alan yrityksiä pilotoimaan kehitettäviä ratkaisuja. Nyt mukana ovat jo M-Technology ja School of Gaming Galactic.

Viimeksi päivitetty: 18.8.2022