Kokonaiskuvaa luonnon ja ihmisen suhteesta luodaan kulttuuribussi-keskusteluissa Suomen Kulttuurirahaston tuella 

Professori Seppo Vainion johtama työryhmä toteuttaa kaksivuotisen Terve Ympäristö – Terve Ihminen -hankkeen. Toimintamallina on virtuaalinen kulttuuribussi, ja eri puolilla Suomea tiede- ja kulttuuritoimijoiden kanssa järjestettävät seminaarit ja keskustelut.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Argumenta-apurahoja neljälle hankkeelle. Oulun yliopiston kehitysbiologian professori Seppo Vainion työryhmälle myönnettiin 150 000 euroa.

Argumenta-apurahoilla tuetaan hankkeita, joissa etsitään ratkaisuja useilla tieteenaloilla käsiteltyihin kysymyksiin. Taustalla on ajatus luoda laajaa keskustelua aiheista, jotka ovat sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti merkittäviä. Argumenta-hankkeiden tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen tutkijoita ja saattaa keskustelujen tulokset julkisuuteen tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle ja myös vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Hankkeet toteutetaan vuosina 2023–2025.

”Luonto on ihmisen perusta. Nykyinen tehokkuutemme vaarantaa kuitenkin sekä luonnon että ihmisen olemassaolon. Onko ihmiskeskeinen kulttuurimme teknisine kyvykkyyksineen tiensä päässä vai uuden alussa?” kysyy Vainio, joka työryhmineen pyrkii hankkeessaan luomaan poikkitieteellistä ja integroitua kokonaiskuvaa luonnon ja ihmisen suhteesta.

Terve Ympäristö – Terve Ihminen -hanke tavoittelee kokonaisvaltaista näkökulmaa ympäristöterveyden ja luonnonvarojen hyödyntämisen sekä digitalisaation yhteen kietoutuneessa kokonaisuudessa. Hankkeessa keskustellaan muun muassa siitä, miten ihmisen vastustuskyky tauteja vastaan syntyy ja muuttuu ja miten luontosuhteemme vaikuttaa pandemioiden syntymiseen.

Hankkeen toinen kokonaisuus käsittelee alueiden rooleja kestävyysmurroksessa ja niiden heijastuksia hyvinvointiin. Miten luontosuhteen muutos vaikuttaa siihen, millaisessa yhdyskuntarakenteessa halutaan elää? Kolmas osio käsittelee luontoyhteyden digimurrosta. Onko kaupungistunut ja tietoverkkojen kautta tapahtuva vuorovaikutus etäännyttänyt meitä luonnollisilta juuriltamme? Entä digitaalisten ratkaisujen tuomat uudet mahdollisuudet? Auttaako tekemämme loikka digikuilun yli ylittämään myös muita etäisyyksiä ja palauttamaan luontoyhteyttämme, yhteyttä toisiimme, itseemme ja kokemuksiimme?

Apurahan turvin järjestetään tapahtumia teemalla Terve ympäristö - Terve ihminen ympäri Suomea. Toimintamallina on virtuaalinen kulttuuribussi, jossa yhdistetään virtuaalinen kiertuealusta ja paikan päällä eri puolilla Suomea järjestettävät seminaarit ja keskustelut. Mukana Oulun yliopiston Kvantum-instituutin organisoimalla kiertueella on eri alojen tutkijoita Oulun yliopiston lisäksi esimerkiksi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista, Aalto Studiosta, Sanomalehti Kalevan toimittaja Petri Laukka sekä mediataiteilija Antti Tenetz, joka on aiemmin toiminut biotaiteen läänintaiteilijana.

Viimeksi päivitetty: 14.10.2022