Koltansaamen kieliopin laatiminen sai Suomen Akatemian rahoituksen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt nelivuotisen rahoituksen kahdelle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle ja yhdelle tutkimuskonsortiolle.

Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painotti rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen. Akatemiahankkeen rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin.

Suomen Akatemian rahoituksen vuosille 2022-2026 saaneet Oulun yliopiston tutkimushankkeet:

Koltansaamen kielioppi kolttasaamelaisille: koltansaamen deskriptiivinen referenssikielioppi. (Ylikoski, Jussi), 491 453 e. Tutkimushankkeessa tutkitaan koltansaamea, vakavasti uhanalaista Suomen alkuperäiskieltä. Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat kuvata 1) nykykoltansaamen kielioppi, 2) sen historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä 3) sosiolingvistisen variaation pääpiirteet. Hankkeen tuloksena ilmestyy 1) kattava deskriptiivinen referenssikielioppi, 2) yhdeksän tutkimusartikkelia, 3) tieteellinen artikkelikokoelma, 4) kaksi tekstikokoelmaa sekä 5) väitöskirja.

Motivaatio hukassa - Miten oppimisen säätely rakentaa oppilaiden tahtoa oppia? (MotoR), (Järvenoja, Hanna), 499 745 e. Yhä harvempi yläkoulun oppilas on kiinnostunut oppimisesta. MotoR-hanke vastaa tähän haasteeseen tutkimalla, miten oppimisen säätely vaikuttaa yläkoulun oppilaiden motivaatioon lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Situationsbundna och utvecklingsrelaterade samband mellan elevers matematikångest och matematikprestationer (iFeelMath) / Konsortio: iFeelMath (Mononen, Riikka), 279 917 e.

Suomen Akatemia 24.5.2022: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen 44 uutta akatemiahanketta

Viimeksi päivitetty: 25.5.2022