Kommunikoinnin evoluutio 2-5 op.

Koodi 694815S

Kommunikoinnin evoluutio 2-5 op.

Luentosarja on osa 25 op:n sivuainekokonaisuutta Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/12520. Se on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille oppiaineesta tai tiedekunnasta riippumatta. Opiskelija voi suorittaa koko 25 op:n kokonaisuuden tai osia siitä ja liittää suoritukset haluamaansa opintokokonaisuuteen.

Luennoitsija: Prof. emeritus Matti Lehtihalmes

Luentoaikataulu: Keskiviikkoisin 3.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5. klo 14-16 Ensimmäinen tentti Keskiviikkona 19.5. klo 14-16

Paikka: Kurssi järjestetään etänä Zoomilla

Teema-alueet:
Eläinten kommunikaatio – yhteydet ihmisen kommunikointiin?Ihmislajien evoluutioIhmislajien kognition evoluutio kommunikointikyvyn taustallaIhmisen kommunikoinnin evoluutio Ihmisten ja kielten migraatio
Oppimistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää luonnossa esiintyviä kommunikoinnin muotoja, osaa määritellä ihmislajien evoluution kehityslinjat ja tunnistaa erilaisia näkökulmia kognition ja kielen evoluutioon sekä kielten variaatioon ja migraatioon.

Suoritustavat:

2 op: Osallistuminen luentoihin sekä tentti luentosarjan viimeisellä kerralla.

5 op: Osallistuminen luentoihin ja johonkin kurssin teemaan liittyvän tieteelliseen kirjallisuuteen (lähinnä artikkeleihin) perustuvan oppimispäiväkirjan laatiminen (noin 10-15 sivua)

Luentosarjan materiaalit:

Löytyvät Moodlesta: Kommunikoinnin evoluutio 694815S

Arvostelu: Hyväksytty/hylätty

Koodi 694815S

Kommunikoinnin evoluutio 2-5 op.

Luentosarja on osa 25 op:n sivuainekokonaisuutta Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/12520. Se on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille oppiaineesta tai tiedekunnasta riippumatta. Opiskelija voi suorittaa koko 25 op:n kokonaisuuden tai osia siitä ja liittää suoritukset haluamaansa opintokokonaisuuteen.

Luennoitsija: Prof. emeritus Matti Lehtihalmes

Luentoaikataulu: Keskiviikkoisin 3.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5. klo 14-16 Ensimmäinen tentti Keskiviikkona 19.5. klo 14-16

Paikka: Kurssi järjestetään etänä Zoomilla

Teema-alueet:

  1. Eläinten kommunikaatio – yhteydet ihmisen kommunikointiin?
  2. Ihmislajien evoluutio
  3. Ihmislajien kognition evoluutio kommunikointikyvyn taustalla
  4. Ihmisen kommunikoinnin evoluutio
  5. Ihmisten ja kielten migraatio

Oppimistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää luonnossa esiintyviä kommunikoinnin muotoja, osaa määritellä ihmislajien evoluution kehityslinjat ja tunnistaa erilaisia näkökulmia kognition ja kielen evoluutioon sekä kielten variaatioon ja migraatioon.

Suoritustavat:

2 op: Osallistuminen luentoihin sekä tentti luentosarjan viimeisellä kerralla.

5 op: Osallistuminen luentoihin ja johonkin kurssin teemaan liittyvän tieteelliseen kirjallisuuteen (lähinnä artikkeleihin) perustuvan oppimispäiväkirjan laatiminen (noin 10-15 sivua)

Luentosarjan materiaalit:

Löytyvät Moodlesta: Kommunikoinnin evoluutio 694815S

Arvostelu: Hyväksytty/hylätty

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021