Korkeakouluopiskelija voi saada opintolainahyvityksen, vaikka koronaepidemia viivästytti valmistumista

Kela voi maksaa osan opintolainasta, jos korkeakouluopiskelija suorittaa korkeakoulututkinnon määräajassa. Määräaikaa voidaan pidentää, jos valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia.

Jos koronaepidemia viivästytti valmistumista ja opiskelija suoritti tutkintonsa opintolainahyvitykseen oikeuttavan määräajan jälkeen, hän saa Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen opintolainahyvityksestä. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen päätösehdotukseen, hänellä on kuukausi aikaa pyytää Kelalta asian uudelleenkäsittelyä. Opiskelijan täytyy kertoa uudelleenkäsittelypyynnössään, miten koronaepidemia vaikutti siihen, että valmistuminen viivästyi.

Opintoja viivästyttänyt syy voi liittyä opintojen järjestelyihin, matkustusrajoituksiin tai muuhun viranomaissuositukseen. Syy voi myös liittyä opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Koronaepidemian lisäksi opintolainahyvitykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää myös muilla syillä. Hyväksyttäviä syitä ovat

  • varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
  • lapsen hoitaminen, mutta vain jos opiskelija on saanut äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
  • sairaus, mutta vain jos opiskelija on saanut sairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa tai muuta työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa korvausta
  • ulkomaisen korkeakoulun tutkintotodistuskäytännöt tai Suomen lukukausista poikkeavat lukukausien alkamis- ja päättymisajat.

Miten uudelleenkäsittelypyyntö tehdään?

Opiskelija voi pyytää uudelleenkäsittelyä lähettämällä viestin OmaKelassa (www.kela.fi/omakela). Viestin aiheeksi valitaan Opiskelijan asiat ja Opintolainahyvitys.

Toinen vaihtoehto on, että opiskelija postittaa kirjallisen uudelleenkäsittelypyynnön osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Uudelleenkäsittelypyynnöstä täytyy käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Minkä päätösehdotuksen opiskelija haluaa käsiteltävän uudelleen?
  • Mitä muutoksia hän vaatii päätösehdotukseen?
  • Millä perusteilla muutos täytyy tehdä?

Pyyntöön täytyy merkitä myös uudelleenkäsittelyä pyytävän henkilön nimi, henkilötunnus, allekirjoitus, osoite ja puhelinnumero.

Opintolainahyvitystä jopa kolmasosa opintolainan määrästä

Opintolainahyvitys on 40 % siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa. Opintolainahyvityksessä on kuitenkin enimmäismäärä. Hyvityksen enimmäismäärä on esimerkiksi 6 200 euroa 300 opintopisteen maisteritutkinnosta.

Opintolainahyvityksen voivat saada opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakouluopintonsa syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Aiemmin korkeakouluopintonsa aloittaneet voivat saada opintolainavähennyksen verotuksessa.

Kela lähetti huhtikuussa 2 250 hylkäävää päätösehdotusta korkeakoulututkinnon syyslukukaudella 2020 suorittaneille.

Vuonna 2020 Kela maksoi opintolainahyvityksiä 67 miljoonaa euroa 15 275:lle korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Keskimääräinen hyvitys oli 4 410 euroa.

Viimeksi päivitetty: 30.4.2021