Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kevätlukukaudesta 2021 alkaen ja henkilötunnuksettomat tutkinto-opiskelijat

Kevätlukukaudesta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Kevätlukukaudesta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.Maksuvelvollisia ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat

• ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
• alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Lisätietoja:
https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu

Maksuvelvollisia ovat myös ulkomaalaiset opiskelijat, joilla on tutkinnon suorittamisoikeus suomalaisessa korkeakoulussa.
Jotta Kela voi selvittää opiskelijan maksuvelvollisuuden, kohdistaa maksetun terveydenhoitomaksun oikealle henkilölle ja periä puuttuvat maksut, pyydämme korkeakouluja varmistamaan, että kaikille tutkinto-opiskelijoille on rekisteröity suomalainen henkilötunnus opiskelutietojärjestelmään ja sitä kautta VIRTA-opintotietopalveluun. Terveydenhoitomaksun kerääminen on mahdollista ainoastaan henkilötunnukseen perustuen.
Toivomme, että korkeakoulut selvittävät ja rekisteröivät puuttuvat henkilötunnukset 31.1.2021 mennessä niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi kevätlukukaudelle 2021.

Opiskelijalla voi jo olla suomalainen henkilötunnus, joka hänen tulisi ilmoittaa korkeakoululleen. Henkilötunnus on yleensä saatu oleskeluluvan yhteydessä. Jos opiskelijalla ei vielä ole suomalaista henkilötunnusta, opiskelijaa tulee opastaa hakemaan se Digi- ja väestötietovirastosta näiden ohjeiden mukaisesti:

https://dvv.fi/ulkomaalaisen-rekisterointi

Suomalainen henkilötunnus on tarpeellinen Suomessa oleskelevalle henkilölle myös muista kuin terveydenhoitomaksuun liittyvistä syistä. Toivomme korkeakoulujen muistuttavan tästä esimerkiksi opiskelijavalintatiedotteissa. Jos puuttuvan henkilötunnuksen rekisteröinti ei onnistu 31.1.2021 mennessä, myös tämän jälkeen tehdyt henkilötunnusrekisteröinnit auttavat Kelaa terveydenhoitomaksujen keräämisessä. Syyslukukauden terveydenhoitomaksuissa vastaava määräpäivä on 30.9. Toivomme erityisesti, että mahdollisimman monella uudella opiskelijalla on jo silloin suomalainen henkilötunnus opiskelutietojärjestelmässä.

Yhteistyöterveisin
Kansaneläkelaitos

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021