Korkeakouluopiskelijoille yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tuli voimaan 1.1.2021. Lain tarkoituksena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen tasalaatuisuus ja saavutettavuus valtakunnallisesti.

Lain keskeiset muutokset:

- Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy Kelalle.

- Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät kuntien opiskeluterveydenhuollosta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piiriin.

- Kansainvälisten opiskelijoiden oikeuteen käyttää YTHS:n palveluja tulee muutoksia. Palveluja voi käyttää, jos suorittaa tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun ja on ilmoittautunut läsnä olevaksi lukukaudelle.Ulkomailta Suomeen tulevat vaihto-opiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun, eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin eivätkä maksa terveydenhoitomaksua.YTHS:n palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

YTHS:n palveluja voivat käyttää korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä olevaksi lukukaudelle, ja

- opiskelevat ammattikorkeakoulussa ja suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai Poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoa

- opiskelevat yliopistossa ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa

- opiskelevat Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR) eli ovat Maanpuolustuskorkeakoulussa niin sanottuja siviiliopiskelijoita.

YTHS:n palvelut ja asiointiOpiskeluterveydenhuolto on paljon muutakin kuin terveyden- ja sairaanhoitoa. YTHS:n tehtäviin kuuluu lisäksi edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Tätä työtä tehdään yhdessä korkeakoulujen kanssa. Palvelut linjataan laissa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Opiskeluterveydenhuollon oppaassa.

YTHS:n palvelut tuotetaan yhtenäisesti kaikkialla Suomessa. Opiskelijat saavat siis saman laajuiset ja tasoiset palvelut, opiskelipa hän missä päin Suomea tahansa. YTHS:n palvelumallin keskiössä ovat lähipalveluja tuottavat korkeakoulu- ja opintoalakohtaiset vastuutiimit sekä valtakunnallisesti tuotettavat digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut.

YTHS:n palveluverkko on syksyn aikana tarkentunut opiskelupaikkakunnilla tarjottavan opetuksen ja opiskelijamäärien mukaisesti. Vuoden 2021 alusta YTHS:n lähivastaanottopalveluja on saatavana 45 paikkakunnalla (palveluverkko-kartta liitteenä). YTHS:n omia palvelupisteitä on 23 ja kaikista korkeakouluopiskelijoista 95 prosenttia on näiden palvelupisteiden piirissä.

Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksavat kaikki suomalaiseen korkeakouluun tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi. Maksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti.

Maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu on maksettava viimeistään 31.1., jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu on luonteeltaan vero eikä maksu, sillä se ei ole käyntimaksu tai maksu opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta. Maksu on tarkoitettu yleisesti opiskeluterveydenhuollon rahoittamiseen.

Valtio rahoittaa 77 % korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta, ja loput 23 % rahoitetaan opiskelijoiden maksamilla terveydenhoitomaksuilla.

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021