Koulutuksen lähipalvelut siirtyvät 1.8. pääosin osaksi tiedekuntien sekä Linguan toimintaa

Koulutuksen lähipalveluja koskevat muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Rehtori on tehnyt päätöksen organisaatiomuutoksesta, jonka mukaisesti koulutuksen lähipalvelut ja lähipalvelujen tehtävät siirtyvät 1.8.2024 alkaen pääosin osaksi tiedekuntien sekä Kieli- ja viestintäopintojen keskus Linguan toimintaa.

Opiskelijoille koulutuksen lähipalvelut tarjoavat tukea, neuvontaa ja ohjausta kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä, eikä palveluihin ei ole tällä päätöksellä tulossa muutoksia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan tiedekuntakohtaisesti.

Tiedekunnat vastaavat koulutuksen lähipalveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä 1.8. alkaen. Muutoksella parannetaan tiedekuntien mahdollisuuksia päättää tiedekuntien hallinnollisen työn organisoinnista ja resursoinnista sekä toteuttaa tiedekuntien yksilöllisiin tarpeisiin erikoistuneempaa palvelua. Nykyiset lähipalvelujen prosessit ovat toimivia eikä niihin tehdä tällä päätöksellä olennaisia muutoksia.

Tiedekunnissa palvelut toimivat jatkossa koulutusdekaanien ohjauksessa ja kiinteässä yhteistyössä tutkinto-ohjelmavastaavien kanssa, joten muutos vaikuttaa jonkin verran esimerkiksi koulutusdekaanien tehtäviin. Tiedekuntiin ja Linguaan siirtyy yhteensä 8 johtavaa koulutusasiantuntijaa, 43 koulutussuunnittelijaa ja 27 koulutusassistenttia. Tiedekunnat ja Lingua vastaavat jatkossa sijaisjärjestelyistä ja sopivat mahdollisesti kiireaikoina tiedekuntien välisistä palveluista ja niiden kustannuksista.

Koulutussopimusten käsittely ja koulutuksen tietosuojaan liittyvät asiat siirtyvät koulutuspalveluiden yhteisiin palveluihin. Tämän lisäksi opiskelijavalintojen palveluita keskitetään tiedekunnista koulutuspalveluihin. Koulutuspalveluiden yhteisiin palveluihin siirtyy lähipalveluista yhteensä 7 henkilöä tekemään hakijapalveluiden tehtäviä, koulutussopimuksiin ja koulutuksen tietosuojaan sekä tietopyyntöihin liittyviä tehtäviä sekä muita yliopistotason asiantuntijatehtäviä.

Rehtori päätti 30.4.2024 käynnistää yhteistoimintalain 3 luvun 16§ 2. momentin mukaiset muutosneuvottelut koulutuspalveluissa, tiedekunnissa ja Linguassa. Neuvottelut käytiin 8.–25.5. Neuvotteluilla ei tavoiteltu kustannussäästöjä.

Viimeksi päivitetty: 29.5.2024