Koulutusta ja työpajoja digitaaliseen pienvalmistukseen

Oulun yliopiston koulutushankkeessa tarjotaan digitaitoja työttömille nuorille ja maahanmuuttajille.

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan INTERACT ja UBICOMP -tutkimusryhmissä sekä Fab Labissa on tehty jo useamman vuoden ajan työtä digitaalisen pienvalmistuksen opettamiseen ja jalkauttamiseen liittyen. Nyt meneillään oleva kolmivuotinen ESR-rahoitteinen TehdäänMuutos (Make4Change) -hanke tähtää työttömien työelämä- ja opiskeluvalmiuksien parantamiseen digitaalisen pienvalmistuksen ja making-ajattelun avulla.

“Keskeisenä toimintamuotona hankkeessa on yhteistyöorganisaatioiden kanssa järjestettävät työpajat, joissa opetellaan muun muassa digitaaliseen pienvalistukseen liittyviä laaja-alaisia työelämätaitoja, suunnittelu- ja projektinhallinta taitoja, tietokoneen käyttöä, ryhmätyöskentelyä sekä kielitaitoja”, kertoo hankkeen projektikoordinaattori, tutkijatohtori Leena Ventä-Olkkonen.

Osana hanketta on viime syksyn ja talven aikana on järjestetty työpajoja Auta Lasta -yhdistyksen maahanmuuttajille suunnatun ompelukerhotoiminnan sekä Oulun kaupungin nuorten työpajojen puitteissa.

Kerhotoiminnassa maahanmuuttajat ovat päässeet kokeilemaan kannettavaa laserleikkuria ja vinyylileikkurin toimintaa. “Osallistujia on ohjattu henkilökohtaisesti, ja vastaanotto on ollut innostunutta”, Ventä-Olkkonen iloitsee.

Toimintaa onkin tarkoitus jatkaa heti, kun koronarajoitukset hellittävät. Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan puitteissa hankkeen työpajoja on pidetty koronarajoitusten aikana etäyhteyksin ja hybridimuotoisesti. Osallistujat ovat muun muassa suunnitelleet ja mallintaneet parille logon, jonka ovat leikanneet vinyylileikkurilla ja painaneet kangaskassiin, suunnitelleet ja laserleikanneet lyhdyn sekä suunnitelleet ja mallintaneet joulukoristeen 3D-mallinnusohjelmalla.

Keväällä 2021 TehdäänMuutos-hanke aloittaa yhteistyön myös Oulun kaupungin ohjelmointiin keskittyvän Diginikkarit-projektin kanssa. TehdäänMuutos lisää Diginikkarit-projektin kokonaisuuteen prosesseja, joissa osallistujat saavat harjoitella muun muassa mallinnusta, laserleikkausta, 3D-tulostusta ja sulautettua ohjelmointia. Sitä ennen hankkeessa alkaa uusi työpaja, jossa osallistujat pääsevät ohjelmoimaan itselleen nettiportfolion. Portfolion avulla voi tuoda esiin omaa osaamistaan työnhakua varten tai esimerkiksi markkinoida tuotettaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen työpajaan 25.4. mennessä osoitteessa www.make4change.fi

Viimeksi päivitetty: 20.4.2021