Kriisinhallintaohjeet yrityksille tuotettu FOKUS-hankkeessa

FOKUS-hanke on tuottanut kriisinhallintaohjeet johdon ja lähijohtajien käyttöön tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten johdonmukaisen ja suunnitelmallisen johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille. Kaikissa ohjeissa annetaan ohjeet kriisin varautumiseen sekä toimintaan kriisin alussa, sen aikana ja kriisin jälkeen.

Kriisinhallinta on ajankohtaista koronan ja kyberturvaongelmien vuoksi. Koronalla on ollut osuutensa myös liiketoimintamuutoksissa. Myös onnettomuudet ja henkilöistä aiheutuvat kriisit ovat osa työelämää.

Kriisinhallintaohjeilla halutaan auttaa työpaikkoja varautumaan erilaisiin kriiseihin ja johtamaan kriisin eri vaiheita hallitusti. Ohjeet on tarkoitettu johdon ja esimiesten työvälineeksi. Niitä voidaan hyödyntää sellaisenaan tai soveltuvin osin laatimalla omaan käyttöön paremmin soveltuva ohjeistus. Ohjeissa voi paikoin olla kohtia, joita ei esiinny yksinyrittäjillä ja pienimmissä yrityksissä, jolloin sellaiset kohdat voi jättää vähemmälle huomiolle.

Ohjeet on testattu ja lakiasiantuntijan tarkistamat ja niissä on huomioitu yrityksiltä saatu palaute. Ohjeet ovat yrityksille maksuttomat ja saatavissa pdf-versiona ja digisovelluksena (tulossa vuoden 2021 puolella) hankkeen nettisivuilta fokukseen.fi. Sieltä löytyy myös aihetta täydentäviä videoita ja menestystarinoita.

Ohjeet on tuotettu FOKUS-hankkeessa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä ESR-rahoituksella, ja ne ovat osa FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen! -hankkeessa rakennettavaa työhyvinvoinnin johtamisen menetelmää, joka valmistuu vuoden 2023 kesäkuun loppuun mennessä. Hanke sai maaliskuussa 2020 ESR-rahoitusta lähes miljoonan, ja se on juuri valittu Suomesta menestyksekkääksi ESR-hankkeeksi Euroopan komission sivuille.

Vaasan yliopisto koordinoi valtakunnallista hanketta, jossa ovat mukana Turun, Lapin, Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä Oulun, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut. Hankkeen toimijat ovat kokeneita asiantuntijoita työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, johtamisen ja digitekniikan alueilta.

Oulun yliopistosta hankkeessa on mukana tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvointi ja tuottavuus -tutkimustiimi. Oulun yliopiston osuus keskittyi erityisesti työturvallisuuteen, suojavälineisiin ja etätyöhön liittyvien kokonaisuuksien kehittämiseen. Ohjeistusta viimeisteltiin muun muassa yritysten edustajia haastattelemalla.

Kriisinhallintaohjeet FOKUS-hankkeen sivuilla

Viimeksi päivitetty: 26.1.2021