Kulttuuriperinnön opetus käynnistyy vuoden 2024 alussa

Uusi kulttuuriperinnön sivuainekokonaisuus käynnistyy humanistisessa tiedekunnassa vuoden 2024 alusta.

Sivuaineesta ovat tarjolla perus- ja aineopinnot. Perusopinnot käynnistyvät tammikuussa alkavalla Johdatus kulttuuriperintöön -luentokurssilla paikan päällä yliopistolla. Ilmoittautuminen kurssille avautuu 1.12.2023.

Jos aiemmin tarjolla olleet museologian perusopinnot on jo suoritettu, opintoja voi halutessaan jatkaa suoraan aineopintoihin. Sekä perus- että aineopintoja voi ryhtyä opiskelemaan jo tulevana kevätlukukautena. Katso tarkempia tietoja opinnoista ja mm. perusopintojen ja museologian perusopintojen vastaavuudesta kulttuuriperinnön opinto-oppaasta: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/36941

Tervetuloa kulttuurisia ilmiöitä monialaisesti ja käytännönläheisesti tarkastelevien opintojen pariin!

Kirsi Laurén

Kulttuuriperinnön yliopistonlehtori

kirsi.lauren(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 8.11.2023