Kulttuurirahastosta 26 apurahaa Oulun yliopistoon

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 26:lle Oulun yliopiston tutkijalle yhteensä 528 000 euroa apurahoina. Apurahoista suurin osa kohdistuu väitöskirjatyöhön.
Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Maria Nätynki saamelaisten kosketuskulttuuria käsittelevään väitöskirjatyöhön, Helmi Tienvierin rahastosta 26 000

Kasvatust. maisteri Kristiina Raatevaara lapsena koettua seksuaalista hyväksikäyttöä miesselviytyjien kertomana käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta 26 000

Fil. maisteri Jenna Savolainen Suomen historiallisen ajan ihmisten aktiivisuuden rekonstruointia suomalaisesta ihmisluuaineistosta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 26 000

Käyttäytymistieteet

Kasvatust. maisteri Anna Itkonen toimijuutta ja tietämistä Rosi Braidottin filosofian näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Peruskouluväen rahastosta 26 000

Psykol. maisteri Sofia Pihlaja myötätunnon kehitykseen liittyviä biologisia ja psykososiaalisia tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta 26 000

Kasvatust. maisteri Elmiina Tahkola tunnesuhteita kulttuurisena ilmiönä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Herman ja Vilhelmiina Koposen rahastosta 13 000

Luonnontieteet

D.V.M. Ilze Brila villien jyrsijöiden suoliston mikrobiomiin vaikuttavia ympäristötekijöitä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Aune Niittymäen rahastosta 13 000

Fil. tohtori Julia Kemppinen geo- ja biodiversiteettiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta 30 000

Fil. tohtori Otto Mankinen ultranopean Laplace NMR:n sovelluksia biomateriaaleilla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 30 000

M.Sc. Phuong Nguyen mustikan endofyyttisiä mikrobeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eva Barbara Wilhelmina Haapalan rahastosta 26 000

M.Sc. Mohammad Tanvir Rahman mitokondriaalista rasvahapposynteesiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Leena ja Pertti Uomalan rahastosta 13 000

Fil. maisteri Maija Toivanen elottoman ja elollisen luonnon monimuotoisuuden yhteyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aune Niittymäen rahastosta 13 000

Lääketieteet

M.Sc. Sajeen Amatya suolistobakteerivesikkelien roolia syövässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sirppa-Liisa Palmun rahastosta 26 000

M.Sc. Anahita Gheisari nivelsiteiden kudosmuutoksia nivelrikossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Etti Barckin rahastosta 26 000

Fil. maisteri Anna Kaisanlahti ihmisen suolistobakteerivesikkelejä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Paula ja Pia Ovaskan rahastosta 18 000

Terveystiet. maisteri Helena Ojanperä terveydenhuollon henkilökunnan käsihygieniaa edistäviä tekijöitä yliopistosairaalassa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Tapani Hakavuon rahastosta 4500

Hammaslääket. lis. Jenni Ristaniemi yläkulmahampaan ja muiden hampaiden puhkeamista ja siinä esiintyviä poikkeamia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Wellamo Paasikiven rahastosta 3500

Fil. maisteri Ville Stenbäck fyysisen aktiivisuuden ja lepoaineenvaihdunnan yhteyttä tyypin II diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ellen ja Ester Lönnqvistin rahastosta 20 000

Fil. maisteri Hanna Tuhkanen sydämen beeta1-adrenergisen reseptorin toiminnan säätelyä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta 18 000

Tekniset tieteet

Terveystiet. maisteri Ville-Pauli Karjalainen nivelkierukan mikrorakenteita ja niiden ilmiasujen yhteyttä nivelrustoon nivelrikossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Elina, Sofia ja Yrjö Arffmanin rahastosta 26 000

M.A. Iqra Khan kestävää kehitystä ja arvonluontia Teollisuus 4.0 -ympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 3000

Tekn. tohtori Tuomas Nevanperä kultakatalyytin räätälöintiä dikloorimetaanin hapetukseen käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 30 000

Dipl.ins. Hanna Virpiranta biologisen sulfaatinpelkistyksen hyödyntämistä kaivosvesien puhdistuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 13 000

Yhteiskuntatieteet

M.Sc. Kawtar Ghafel naisten kuluttajakäyttäytymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta 26 000

M.Sc. Samppa Kamara suomalaisten mikroyritysten laajentumista Afrikkaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Outokumpu Oy:n rahastosta 26 000

Lastenkulttuuri

Kasvatust. tohtori Katja Sutela ja Veden muodot -työryhmä ilmastonmuutokseen liittyvien lastenlaulujen sävellysprojektiin, konserttiin ja materiaalin taltioimiseen, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 20 000.

Viimeksi päivitetty: 17.2.2022