Kulttuurirahastosta lähes 500 000 euroa Oulun yliopiston tutkijoille

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Oulun yliopistoon 18 apurahaa yhteissummaltaan 494 500 euroa.

Humanistiset tieteet

Fil. tohtori Mikko Myllykangas vaihtoehtoisia terveys- ja ravintokäsityksiä tieteellisen ajattelun vastinparina Suomessa 1950–2010-luvuilla käsittelevään tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kotitalouskeskuksen rahastosta, 34.000

Ph.D. PeterMyrdal käsitteiden roolia kognitiossa ja selittämisessä varhaismodernissa rationalismissa käsittelevään tutkimukseen, Rauha ja Isak Julinin rahastosta, 34.000

Käyttäytymistieteet

Kasvatust. maisteri Johanna Linnilä uusia oppimisteorioita ja pedagogista kouluteoriaa suomalaisen koulun tulevaisuuden määrittäjinä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mandi Hannulan rahastosta, 30.000

Kasvatust. maisteri Kateryna Zabolotna yhteisöllisen tiedonrakentelun ja ryhmätason oppimisen säätelyn vuorovaikutusta yhteisöllisissä oppimistehtävissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Mandi Hannulan rahastosta, 33.000

Luonnontieteet

Fil. maisteri Robert Kesälahti männyn genomista leimautumista ja sen evolutiivisia taustoja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Metsänjalostussäätiön rahastosta, 30.000

Fil. maisteri Katri Ollila maatalouden alueellisesti kestävää ravinnekiertoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta, 31.500

Fil. maisteri Tomi Parviainen proteiinien ADP-ribosylaatiota poistavien entsyymien inhibiittoriyhdisteitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Anna Palmroosin rahastosta, 30.000

Fil. maisteri Antti Pöllänen suurpetojen ja vaelluksen vaikutuksia metsäpeuran säilyvyyteen eri habitaateissa ja talven olosuhteissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta, 30.000

M.Sc. Artem Zhyvolozhnyi syövän kehityksen prognostista seurantaa hien kautta saatujen solunulkoisten vesikkelien avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 30.000

Lääketieteet

M.Sc. Sajeen Amatya suolistobakteerivesikkelien roolia syövässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vesa Mannisen rahastosta, 15.000

Fil. maisteri Piia Lassila Pregnaani X -reseptorin uusien toimintamekanismien merkitystä maksan koon kasvun säätelyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli Turusen rahastosta, 30.000

M.Sc. Terence McSweeney magneettikuvissa näkyviä selkärangan rappeutumia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Jouko Pentikäisen rahastosta, 30.000

Fil. maisteri Anette Schmidt eturauhassyövän kehityksen alkumekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lempi Rinteen rahastosta, 30.000

Fil. tohtori Heli Tiensuu spontaanisti käynnistyvän ennenaikaisen synnytyksen ennustamista ja ehkäisyä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Pekka ja Jukka-Pekka Lylykarin rahastosta, 34.000

Lääket. lis. Antti Tikkanen immunologisia merkkiaineita syövän varhaisseulonnassa ja uusien immunologisten hoitojen kohdentamisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vesa Mannisen rahastosta, 10.000

Yhteiskuntatieteet

M.A. Iuliia Avgustis nuorten aikuisten älypuhelimen käytön häiritseviä ja myönteisiä käytäntöjä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, matka-apurahana, Väinö Tannerin rahastosta, 3.000

M.Sc. Blessing Oyinlola suomalaisten yritysten ESG-suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin rahastosta, 30.000

Arkkitehtuuri

Arkkitehti Anni Saviaro supistuvien kuntien yhdyskuntasuunnittelun kasvusuhdetta ja oikeutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kerttu Tetrin rahastosta, 30.000

Viimeksi päivitetty: 4.3.2024