Kulttuurirahastosta Oulun yliopiston tutkimukseen yli miljoona euroa

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Oulun yliopistoon kaikkiaan 34 apurahaa, joiden yhteissumma on 1 024 500 euroa.
Kaksi henkilöä heittää lunta taustalla punaiseksi maalattu puinen rakennus.

Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Matti Nikkilä internetin kuvalautoja, salaliittoteorioita ja vihakampanjoita käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maija-Liisa Heinin rahastosta, 28.000

Kasvatust. maisteri Kristiina Raatevaara-Cameron lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön kertomisen prosessia miessselviytyjien näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana,Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta, 28.000

Fil. maisteri Iira Rautiainen ryhmän vuorovaikutustaitoja ja niiden rakentumista kriisinhallintakoulutuksessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Harry Hendusen rahastosta, 34.000

Fil. tohtori Oula Seitsonen ja työryhmä pohjoismaisten tutkijoiden 1960-luvulla Sudanin Nubiasta kaivamia ja Suomeen tuomia löytöjä käsittelevään tutkimukseen, Eino Tikkasen rahastosta, 9.000

Fil. maisteri Sini Smolander suomea toisena kielenään oppivien maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta, 14.000

Fil. maisteri Sara Tapaninen koronaviruksen luomien sosiaalisten rajoitusten vaikutusta ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta, 28.000

Fil. maisteri Roosa Tyni ylisukupolvista huono-osaisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Regina ja Vihtori Pranttilan rahastosta, 28.000

Käyttäytymistieteet

Kasvatust. maisteri Kaisu Alamikkelä toimintakulttuurin muutosta siirryttäessä perinteisestä kouluympäristöstä avautuvaan oppimisympäristöön käsittelevään väitöskirjatyöhön, Peruskouluväen rahastosta, 28.000

Kasvatust. maisteri Kirsi Yliniva lapsen poliittista toimijuutta ihmisen aiheuttamien ympäristötuhojen aikakaudella käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta, 28.000

Luonnontieteet

Fil. maisteri Kati Asikainen kaksiulotteisia puolijohdeheterorakenteita fotokatalyysin sovelluksiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Matilda Ihamuotilan rahastosta, 28.000

Ph.D. Rossella Greco katalyyttejä ei-toivottujen ja vaarallisten mikromuovien hajottamisessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta, 37.000

M.Sc. Mukta Joshi perhoslajien rajaamista genomisin menetelmin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta, 14.000

Dosentti Laura Kvist ja työryhmä suomalaisten kotieläinten geneettistä ja kulttuurihistoriaa käsittelevään tutkimukseen, Aika, paikka ja DNA -apurahana, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta, 200.000

Fil. maisteri Wille-Pekka Lepo virtavesien pohjaeläimistön biodiversiteetin pitkäaikaismuutoksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Aimo Maasillan rahastosta, 30.000

Fil. tohtori Anna-Kaisa Salmi ja työryhmä peuranpyynnin ja poronhoidon pitkän aikavälin vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen arktisella alueella muinais-DNA:n ja paleoekologian perusteella, Aika, paikka ja DNA -apurahana, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta, 80.000

M.Sc. Sadia Tanweer mangaanin mesoionisia karbeenikomplekseja hiilidioksidin ja tyydyttymättömien hiilivetyjen hydrauksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta, 28.000

Lääketieteet

M.Sc. Mohammadhassan Ansarizadeh uusien työkalujen mallintamista ja prekliinistä lääketestausta laskimoiden epämuodostumiin liittyvissä sairauksissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Terttu ja Raimo Veijalaisen rahastosta, 28.000

Ph.D. Victor Casula modernien elämäntapojen merkitystä ja roolia nivelten rappeutumisessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 16.000

Fil. maisteri Eveliina Halmetoja sydämen vajaatoiminnan kehittymisen molekylaarisia mekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta,7.000

Lääket. kand. Laura Lähteenoja perinnöllisen verkkokalvorappeuman epidemiologiaa, kliinisiä piirteitä ja geneettisiä taustatekijöitä Pohjois-Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahastosta, 7.000

Lääket. lis. Sanna Muiemstani raskausdiabeteksen riskitekijöitä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 4.500

Fil. tohtori Tiina Petäistö rasvakudoksen muodostumista ja mitokondrioiden toimintaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Aili ja Aksel Kilkin rahastosta, 32.000

Lääket. lis. Hilla Pöyry äkillisesti sairastuneen lapsen voinnin ja hoidontarpeen etäarviointia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 7.000

Fil. maisteri Wenny Santaniemi NF-kB-reitin mutaatioiden vaikutusta tulehdusreaktioissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Sanni ja Anneli Strandströmin rahastosta, 28.000

M.Phil. Sonia Sarfraz kirurgisten implanttimateriaalien bakteerinsitomisominaisuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 28.000

Maatalous- ja metsätieteet

Ph.D. Priyanka Trivedi ilmastonmuutoksen vaikutusta arktisten kasvien vahakerrokseen käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta, 32.000

Tekniset tieteet

M.Sc. Priya Karthikeyan aivosyövän sädeannoshoitoa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta, 14.000

M.Sc. Sepideh Khazraei painettujen aurinkosähkösovellusten suorituskykyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, J. A. Tenhusen rahastosta, 28.000

Dipl.ins. Sanna Päivärinta-Antikainen jätteen hyötykäyttöä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta, 14.000

M.A. Shafa Sabeti Motlagh osallistavan suunnittelukokemuksen parantamista pelillisten virtuaaliympäristöjen avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta, 28.000

Yhteiskuntatieteet

Kauppat. maisteri Mari Heikkinen Suomen talouden ja luonnon monimuotoisuuden välisiä kytköksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Toivo Eklundin rahastosta, 28.000

M.A. Sara Moqaddamerad liiketoimintamallien innovointia ennakointimenetelmillä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta, 21.000

M.Sc. Meerab Anil Sohail tilinpäätösraportoinnin laatuun vaikuttavia tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta, 28.000

Kauppat. tohtori Hannu Torvinen palvelun yhteistuottamista julkisen terveydenhuollon apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinnoissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Toivo Eklundin rahastosta, 32.000

Viimeksi päivitetty: 17.2.2023