Kuntien yhteistyö ja keskinäinen oppiminen edistävät monipaikkaista asumista ja työskentelyä maaseudulla

Koronan vauhdittamana monipaikkaisuus on noussut osaksi kuntia koskevaa keskustelua, varsinkin maaseudulla. Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI)-hankkeessa on selvitetty kuntien etätyön ja monipaikkaisuuden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä, mahdollisuuksia ja haasteita Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla. Maaseudun monipaikkaisuutta on selvitetty asukkaiden, yritysten ja kuntien näkökulmasta. Kehittämisen keskiöön nousevat riittävät tietoliikenneyhteydet.
nainen työskentelee läppärillä keittiössä

Monipaikkaisuus ja etätyö haastavat tarkastelemaan kunnan roolia ja kuntalaisuutta uudelleen, kun ihmiset työskentelevät tai viettävät aikaan säännöllisesti ja melko tasaväkisesti useamman kunnan alueella. MOPPI-hankkeen tulosten perusteella kuntien keinoja monipaikkaisuuden ja etätyön edistämiseen Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla ovat mm. kunnan oman strategian ja käytäntöjen määrittely niin, että ne mahdollistavat etätyön ja monipaikkaisuuden; monipaikkaisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen paikalliseen toimintaan ja kunnan kehittämiseen sekä kuntien välinen yhteistyö monipaikkaisuuden edistämisessä.

Monipaikkaisten asukkaiden palveluita koskevat toiveet olivat moninaisia. Tietoliikenneyhteydet tulivat esiin keskeisinä etätyöskentelyn kannalta. Esille nousivat myös esimerkiksi terveyspalvelut sekä kiinteistö- ja jätehuollon palvelut. Yritysselvityksessä havaittiin kiinnostusta yhteiskäyttötiloihin ja niihin liittyviin oheispalveluihin. Lisäksi yritykset kaipasivat lisätiedotusta etätyöstä ja laajemmin julkisista yrityspalveluista. Hankkeessa ideoitiin myös mm. uudenlaisia liikkuvia, kylätaloihin tukeutuvia palvelukonsepteja.

”Toivomme, että tehdyistä selvityksistä on hyötyä maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille tahoille. Uudistuva ja osaava Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee myös maaseudun monipaikkaisuuteen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä”, toteaa professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta.

Hankkeen ovat toteuttaneet Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö ja Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE. Hankkeen rahoittajana on toiminut ELY-keskus.MOPPI-hankkeen raportit:Kupila, Anna; Hentilä, Helka-Liisa:

Monipaikkainen elämä ja työnteko Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla: teemahaastattelujen tuloksia

Simunaniemi, Anna-Mari; Heinonen, Samu:

Monipaikkaisuus, etätyö ja digitalisaatio Pohjois-Pohjanmaan yrityksissä: MOPPI-hankkeen yritysselvitys

Riekki, Sara ja Hentilä, Helka-Liisa:

Maaseudun monipaikkainen asuminen, yrittäminen ja etätyö Pohjois-Pohjanmaan kunnissaKarvinen, Kaisa; Hentilä, Helka-Liisa:

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla – MOPPI. Koontiraportti.

Lisätietoja hankkeesta:

Professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö

helka-liisa.hentila@oulu.fi

puh. 040 8375 527

Viimeksi päivitetty: 13.1.2023