Kylmä talvi lisää astman puhkeamisen riskiä

Kylmä talvi lisää astman riskiä, toteaa Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen uusi tutkimus. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, jossa tarkastellaan kylmän talven vaikutusta astman puhkeamiseen.

Tutkimuksessa seurattiin professori Jouni Jaakkolan perustamassa Espoon kohorttitutkimuksessa mukana olevia yli 2 500 lasta vuodesta 1990 alkaen. Heidän terveyttään on tarkkailtu aina 27-vuotiaaksi saakka. Analysoimalla 315 tuoretta astmatapausta tutkijat pyrkivät selvittämään, miten kylmän talven olosuhteet vaikuttavat astman esiintymiseen.

Tutkijat vertasivat keskimääräistä talvilämpötilaa kolmena talvikuukautena (joulu-helmikuu) ennen astman puhkeamista, vuotta ennen näitä talvikuukausia ja vuosi astman puhkeamisen jälkeen.

Tulokset osoittivat, että jokainen yhden asteen lasku keskimääräisessä talvilämpötilassa ennusti seitsemän prosentin nousua uuden astman riskissä. Erityisen merkittävää oli, että kylmä talvi, jossa keskimääräinen lämpötila oli alle ilmastollisen normaaliarvon, lisäsi uuden astman riskiä peräti 41 prosentilla seuraavan vuoden aikana.

Vaikka aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kylmä ilma pahentaa astmaa ja lisää hengitystieoireita, tämä tutkimus antaa uutta tietoa siitä, että kylmä talvi voi myös laukaista astman.

Jaakkola ennustaa tulosten perusteella meneillään olevan poikkeuksellisen kylmän talven lisäävän uuden astman puhkeamisriskiä tulevan vuoden aikana. Tutkijat kuitenkin korostavat, että astma on monimutkainen sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat geneettiset, ympäristölliset ja elintapoihin liittyvät tekijät.

Tutkimus on julkaistu Occupational and Environmental Medicine -lehdessä: Belachew AB, Rantala AK, Jaakkola MS, Hugg TT, Ruuhela R, Kukkonen J, Jaakkola JJK. Effect of cold winters on the risk of new asthma: a case-crossover study in Finland. Occup Environ Med. 2023 Nov 23;80(12):702-705. doi: 10.1136/oemed-2022-108682.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024