LähiTapiola lahjoittaa Oulun yliopistolle ennaltaehkäisevän lääketieteen professuurin

Uusi professuuri perustetaan lääketieteelliseen tiedekuntaan. Yhteensä 200 000 euron arvoinen lahjoitus mahdollistaa ehkäisevään terveydenhuoltoon, erityisesti kroonisten kansansairauksien riskitekijöiden hallintaan ja ehkäisyyn keskittyvän osa-aikaisen professuurin viideksi vuodeksi.
Veli Rajakangas, Liisa Humalamäki ja Osmo Tervonen lahjoitustilaisuudessa
LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas (vas.), LähiTapiola Pohjoisen markkinointi- ja viestintäjohtaja Liisa Humalamäki ja Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervonen. Kuva Senni Luttinen.

Lahjoituksen taustalla on pohjoisen toimijoiden tavoite kasvattaa väestötasolla terveiden, toimintakykyisten elinvuosien määrää ja luoda sitä kautta hyvinvointia koko Pohjois-Suomeen – jopa valtakunnallisesti. Lahjoituksessa ovat mukana Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla toimiva elämänturvayhtiö LähiTapiola Pohjoinen sekä LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö.

”Elämänturvayhtiönä tavoitteemme on ennen kaikkea auttaa omistaja-asiakkaitamme ennaltaehkäisemään vahinkoja ja sairauksia, johon tavoite ennaltaehkäisevän lääketieteen suuremmasta roolista terveydenhuollossa sopii erinomaisesti”, perustelee LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

”Uudella tavalla tutkimusta ja käytännön toimia yhdistämällä uskomme tavoitteeseen yhä terveemmästä ja paremmin voivasta väestöstä, työkykyisistä lisävuosista ja elinvoimaisista eläkepäivistä”, painottaa Henkiyhtiön toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Hyvinvointia ja terveyttä riskitekijöiden ennaltaehkäisyllä

Yleisten kroonisten kansansairauksien riskitekijöiden, kuten lihavuuden, yleistyminen lisää esimerkiksi työkyvyttömyyttä ja ennenaikaisia kuolemia työikäisessä väestössä. Keskeisimpien riskitekijöiden tiedetään aiheuttavan suurimman osan riskistä yleisimpiin syöpiin, sydänsairauksiin ja muihin metabolisiin sairauksiin. Merkittävä osa yleisimmistä työkyvyttömyyttä aiheuttavista sairauksista ja ennenaikaisista kuolemista voitaisiin ehkäistä hoitamalla nämä riskitekijät ennakkoon.

”Kiitän lämpimästi LähiTapiola Pohjoista ja Henkivakuutusyhtiötä merkittävästä lahjoituksesta uuteen professuuriin ja alan tutkimuksen edistämiseen. Resurssien siirto hoitotoimenpiteistä ehkäiseviin toimenpiteisiin vaatii näyttöä niiden vaikuttavuudesta, jolloin tutkimustyö on keskeistä”, korostaa lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervonen.

Perustettavan osa-aikaisen professuurin tavoitteena on edistää ehkäisevän ja vaikuttavuuspohjaisen terveydenhuollon tutkimusta ja kehitystä Suomessa. Professuurin tutkimustyö keskittyy ensisijaisesti ehkäisevään terveydenhuoltoon, erityisesti kroonisten kansansairauksien riskitekijöiden hallintaan ja ehkäisyyn.

”Professuurin avulla luodaan tieteelliseen tietoon perustuva pohja investoinneille, jotka mahdollistavat terveemmät ja toimintakykyisemmät lisäelinvuodet”, jatkaa Tervonen.

Professuuri edistää monialaista yhteistyötä

Professuurin kautta vahvistetaan yhteistyötä Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sekä muiden kansallisten avaininstituutioiden välillä. Painopiste on erityisesti kroonisten kansansairauksien aiheuttamissa terveyshaasteissa. Professuurin perustaminen mahdollistaa monialaisen tutkimusyhteistyön, jossa yhdistyvät eri toimijoiden asiantuntemus ja resurssit.

”Terveydenhuollossa on entistä kriittisempää priorisoida resurssien käyttöä, ja tästäkin syystä tarvitaan tutkimusta siitä, miten ja mihin investoimalla sairauksien puhkeamista voitaisiin siirtää vuosikymmenellä eteenpäin tai estää sairauden puhkeaminen kokonaan. Pohde on sitoutunut edistämään terveydenhuollon vaikuttavuutta, ja tämä voi toteutua vain tutkimuksen kautta”, sanoo Pohteen tutkimus- ja opetusjohtaja Jani Tikkanen.

LähiTapiola Pohjoisen vastuullisuustyöhön kuuluvat lahjoitukset ovat osa pohjoissuomalaisten osaamiseen ja koulutukseen tähtäävien lahjoitusten jatkumoa. LähiTapiola Pohjoinen on aiemmin tukenut lahjoituksilla Oulun yliopistoa vuosina 2022, 2019 ja 2015. LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö on jo pitkään tukenut suomalaisten kansanterveyttä parantavaa ja sairauksia ennaltaehkäisevää työtä. Lahjoitus ennaltaehkäisevän lääketieteen professuuriin on yhtiöltä uusi avaus tämän teeman edistämiseen.

Viimeksi päivitetty: 19.2.2024