Lahjoitusvarat mahdollistavat yli 5 miljoonan euron panostuksen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin

Oulun yliopisto on vuoden 2022 aikana kohdentanut mittavasti lahjoitusvaroja eri tieteenalojen tutkimustoiminnan hyväksi. Tärkeässä roolissa ovat olleet mm. avainrekrytoinnit. Lisäksi lahjoitusvaroja kohdistetaan koulutuksen kehittämiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin uuden opintopsykologin rekrytoinnin avulla.

Oulun yliopisto on toteuttanut aktiivista varainhankintaa vuodesta 2008 alkaen. Valtion tukemien vastinrahakampanjoiden ohella yliopisto on toteuttanut pitkäjänteistä, jatkuvaa varainhankintaa. Tämän vuoden kesäkuussa päättynyt valtion vastinrahoittama varainhankintakampanja tuotti Oulun yliopistolle yli 10 miljoonaa euroa.

”Lahjoitusvarat ja niille maksettava valtion vastinraha ovat Oulun yliopistolle merkittävä lisäresurssi. Kiitämme lämpimästi lahjoittajia, jotka ovat lahjoituksillaan mahdollistaneet vuoden mittaan tehdyt satsaukset uusiin strategisiin avauksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin”, sanoo Oulun yliopiston varainhankinnasta vastaava johtaja Marja Jokinen.

Yliopisto käyttää lahjoituspääomaa toimiin, joilla tuetaan tiedekuntien ja yliopiston strategian toteuttamista, lisätään tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, kehitetään opetusta ja koulutusta tulevaisuuden osaamistarpeet huomioiden sekä tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia. Valtion maksama vastinrahaosuus ohjataan yliopiston peruspääomaan, ja se vahvistaa yliopiston vaikuttavuutta tuotonjaon kautta.

Loppuvuodesta 2021 lähtien lahjoitusvaroja on kohdennettu eri tieteenaloille yli 5 miljoonan euron edestä. Lahjoitukset ovat mahdollistaneet uudet professuurit esimerkiksi liiketalouden etiikkaan, mikroyrittäjyyteen ja vesitekniikkaan. Joulukuussa 2022 tehdyn päätöksen myötä perustetaan uusi professuuri myös taloustieteeseen. Professuurilla kehitetään samalla osuuskunnallisen liiketoiminnan opetusta ja tutkimusta Oulun yliopistossa.

Lisäksi lahjoitusvaroilla vahvistetaan ruotsin kielen osaamista, tuetaan nousevien tutkijoiden urapolkuja lääketieteissä sekä tieto- ja sähkötekniikassa, vahvistetaan tekniikan alan koulutuksen toimenpideohjelmia sekä luonnontieteiden NMR-tutkimusinfrastruktuuria. Uusia avauksia tehdään useilla eri tutkimusalueilla tekniikassa, tieto- ja sähkötekniikassa sekä lääketieteessä.

Merkittävä satsaus tehdään myös opiskelijoiden hyvinvointiin. Lahjoitusvaroilla rekrytoidaan uusi opintopsykologi. Lisäresursointi mahdollistaa oikea-aikaiset tukipalvelut perustutkinto-opiskelijoille ja vastaa palveluiden kasvaneeseen kysyntään. Rekrytoinnilla vahvistetaan myös opetushenkilökunnan ohjausosaamista mm. kehittämällä konkreettisia ohjeita, toimintamalleja sekä koulutusta ohjaus- ja omaopettajatyöhön.

Viimeksi päivitetty: 17.1.2023