Lähtisitkö kummiperheeksi Oulun yliopiston kansainväliselle opiskelijalle?

Oulun yliopiston kummiperhe-ohjelma jatkuu jälleen syksyllä. Yliopisto etsii mukaan uusia, aktiivisia kummiperheitä tai -henkilöitä Oulun alueelta. Hakuaikaa on 1.9. asti.

Kummiperhe-ohjelma yhdistää paikalliset asukkaat ja yliopistoon tulevat kansainväliset opiskelijat. Ohjelman tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vaihtoa sekä tukea paikallisten asukkaiden ja kansainvälisten opiskelijoiden ystävyyssuhteiden syntymistä.

Kummiperhe-ohjelmaan voi hakea mukaan kuka tahansa Oulun alueella asuva perhemuodosta riippumatta. Mukana on vuosien aikana ollut niin eläkeläisiä, yksinasuvia kuin lapsiperheitäkin. Tärkeintä on kiinnostus kulttuurienväliseen kanssakäymiseen sekä sitoutuminen oman opiskelijan tapaamiseen ja yhteisen ajan viettämiseen. Lisäksi kummiperheenä toimivalta tai ainakin yhdeltä perheen jäseneltä odotetaan vähintään auttavaa vieraan kielen taitoa, esimerkiksi englantia.

Ohjelma pyörii aina lukuvuoden kerrallaan syyskuusta toukokuuhun. Perheet ja opiskelijat yhdistetään hakemusten perusteella. Syksyllä järjestetään tapahtuma, jossa perheet ja opiskelijat pääsevät tapaamaan toisensa. Tämän jälkeen perhe ja opiskelija sopivat keskenään, miten usein tapaavat ja mitä haluavat tehdä yhdessä. Tekemisen ei tarvitse olla maksullista tai erityisen juhlallista. Mukavaa tekemistä on esimerkiksi luonnossa kävely, ruoan laittaminen tai muu arkinen yhteinen aika. Kyse on vapaa-ajan toiminnasta eli opiskelijat asuvat omissa asunnoissaan eivät perheiden luona.

Ohjelma tukee Oulun alueen kansainvälistymistä. Samalla ohjelma tarjoaa kansainväliselle opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan yliopistokampuksen ulkopuolella, ja siten rikastuttaa opiskelukokemusta Oulussa ja edesauttaa opiskelijan kotiutumista.

”Kummiperhe-ohjelma oli mahtava mahdollisuus minulle, koska meillä ei ole paljon mahdollisuuksia tavata paikallisia ihmisiä, jutella ja vaihtaa kulttuuria kansainvälisenä opiskelijana. Kummiperhe on kuin toinen perhe Suomessa”, kertoo ohjelmaan osallistunut opiskelija Jun Nakamura.

Kummiperhe-ohjelma on alkanut jo vuonna 1995, jolloin Oulun yliopistossa alettiin tarjoamaan ystäväperhetoimintaa yliopistoon saapuville vaihto-opiskelijoille.

Kummiperheeksi voi hakea täyttämällä hakemuksen Oulun yliopiston verkkosivuilla www.oulu.fi/fi/kummiperhe-ohjelma.

Viimeksi päivitetty: 7.8.2023