Lisää liikettä, opiskelija – kokeile ja innostu Oulussa!

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja yhteisöllisyys puhututtavat paljon – ja syystäkin. Tutkimustulosten valossa opiskelijoiden hyvinvointi ja fyysinen aktiivisuus kaipaa parannusta. Oulussakin liikuntaa ja hauskaa ohjelmaa tarjoaa moni taho, myös opiskelijahintaan. Korkeakouluopiskelijoille liikunta on myös mainio tilaisuus tutustua opiskelukavereihin ja tuntea yhteisöllisyyttä.

Yliopisto-opiskelijat kaipaavat enemmän aktiivisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta. Viime vuonna toteutetun korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus KOTT 2021 -tutkimuksen tulokset osoittavat, että pikaisia korjausliikkeitä kaivataan. Opiskelijoiden hyvinvointi ei näytä olevan parhaalla mahdollisella tolalla. KOTT 2021 -tutkimukseen vastasi yli 6200 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa. Tutkimuksen mukaan jopa joka neljäs yliopisto-opiskelija kokee itsensä yksinäiseksi. Lisäksi neljännes opiskelijoista kertoo, ettei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluryhmään: esimerkiksi siis vuosikurssiinsa, pienryhmäänsä, ainejärjestöönsä tai muuhun vertaisryhmään.

Valtakunnallinen opiskelijoiden liikuntaliitto OLL vaatii vastajulkaistussa tiedotteessaan konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisempaan korkeakoululiikuntaan. Liitto painottaa, että korkeakouluilla on tärkeä rooli liikkumisen edistämisessä muun muassa luomalla fyysistä aktiivisuutta kampusarkeen. Jokaisella tulisi olla pääsy liikuntamahdollisuuksiin lähtökohdista riippumatta. ”On tärkeää, että korkeakoulut voivat jatkossakin rakentaa opiskelijoilleen ja alueelleen sopivia liikuntapalveluja ja ottaa hyödyt irti esimerkiksi alueellisesta yhteistyöstä”, OLL:n puheenjohtaja Essi Lumme toteaa tiedotteessa.

Mukaan vaan – järjestäjänä tai osallistujana!

Oulun yliopiston vahvuuksia ovat sen aktiiviset opiskelijat sekä yliopiston poikkitieteellinen ja yhteisöllinen Linnanmaan megakampus. Jatkuvalla toiminnallaan opiskelijat osoittavat, että kuka tahansa voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja järjestää avoimia tapahtumia – esimerkiksi talkoovoimin tai pienelläkin budjetilla. Esimerkiksi Sporttiappro on Oulun luokanopettajaopiskelijoiden eli OLO ry:n järjestämä liikuntatapahtuma, joka järjestetään Oulussa joka syksy, viimeksi 27.–28.9.2022. Tapahtuma on avoin kaikille opiskelijoille tiedekunnasta tai opinahjosta riippumatta.

Sporttiappron tarkoituksena on liikuttaa opiskelijoita ja saada heidät kokeilemaan erilaisia tai jopa heille täysin tuntemattomia urheilulajeja. Tapahtuman aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan oululaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja liikuntapalveluihin – ja toisiinsa. Sporttiappron ansiosta sadat opiskelijat pääsevät kokeilemaan myös sellaisia lajeja, joita voi muuten olla vaikeaa, kallista tai jännittävää kokeilla yksin. Sporttiappron järjestäjien visiona onkin auttaa oululaisia opiskelijoita voimaan paremmin ja löytämään uusia, urheilullisia ja ryhmäyttäviä harrastuksia, joille tutkimustenkin mukaan on tarvetta.

KOTT 2021 -tutkimus osoittaa opiskelijoiden liikkuvan suositeltua vähemmän. Vain alle puolet yliopisto-opiskelijoista liikkuvat Terveydenhyvinvointilaitoksen (THL) terveysliikuntasuositusten verran. Tämän vuoden Sporttiapprolle myytiin yhteensä noin 380 lippua, mikä ylitti järjestäjien tavoitteen. Mukana oli opiskelijoita niin Oulun yliopistosta kuin Oulun ammattikorkeakoulustakin. Tapahtuma on järjestetty puhtaasti talkoovoimin, rakkaudesta lajiin -ajatuksella.

Opiskelijoilta opiskelijoille -henkinen tapahtuma motivoi järjestäjiä. Yhteensä 7 opiskelijaa muodostivat tapahtuman järjestelytiimin, ja sen lisäksi muut järjestön toimijat olivat apuna esimerkiksi lipunmyynnissä ja muissa käytännön asioissa. ”Järjestämisessä on suhteellisen iso työ, sillä projektiin liittyy useampia liikkuvia palasia, kuten yhteistyökumppanien kanssa aikataulujen sopimista. Yhdessä isomman projektin toteuttaminen palkitsee kuitenkin työskentelyn aikana, mutta erityisesti sen jälkeen, kun näemme työn jäljet ja tapahtuman osallistujien kiertävän innostuneina uusiin lajeihin tutustuen.” OLO ry:n puheenjohtaja Laura Walta kommentoi. Sporttiappro onkin pohjimmiltaan hyvinvointitapahtuma, joka toimii vastapainona usein railakkaille tai muuten mieltä ja kehoa kuormittaville opiskelijatapahtumille. Walta painottaa myös tapahtuman yhteisöllisyysnäkökulmaa: tarkoituksena on tuoda opiskelijoita yhteen liikunnan avulla.

Oulun tarjonta tutuksi

Nuorten ihmisten vähäiselle liikunnalliselle aktiivisuudelle voi olla monia syitä. Kenties Oulun tarjoamat liikuntapalvelut ole vielä tuttuja vasta tänne muuttaneille opiskelijoille. Oululaisille opiskelijoille ja korkeakoulun henkilökunnalle liikuntamahdollisuuksia tarjoaa monelle entuudestaan tuttu ja vastikään uudistunut UniMove (ent. OKKL). UniMoven valikoimassa on mittava määrä erilaisia liikuntatunteja aina lajikohtaisista kursseista joukkuepeleihin, ryhmäliikuntatunteihin sekä yksilöharrastamiseen. UniMove-jäsenyyden avulla saat myös alennuksia muista Oulun alueen liikuntaharrastuksista, esimerkiksi kuntosalijäsenyyksistä tai kertalipuista. UniMoven ulkopuolella viikoittaisia liikuntavuoroja voivat tarjota myös yksittäiset aine- tai harrastejärjestöt ja opiskelijakillat. Oulu on pullollaan harrastus- ja liikuntapalveluita, joten jokaiselle löytyy varmasti jotakin, kunhan uskaltaa vain aloittaa.

Moni opiskelija voi löytää uuden harrastuksen UniMoven tarjonnasta tai osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, kuten Sporttiapproon. Tapahtuman valikoimasta löytyikin laaja skaala erilaisia liikunnallisia harrastuksia, joista järjestäjät olivat koonneet houkuttelevalle tarjottimelle. Lajilistalta löytyi muun muassa cheerleadingiä, jousiammuntaa, tankotanssia ja karatea. Lisäksi mukana on perinteisiä pihaleikkejä, joiden tiimellyksessä toisiin opiskelijoihin tutustuminen on helppoa ja mukavaa. Samalla saa punan poskille ja hien pintaan. Tämä onkin järjestäjien päämäärä: liikuttaa opiskelijoita hyvällä sykkeellä ja leikkimielisesti. Laura Walta kertoo, että hän itsekin on löytänyt Sporttiapprojen tiimellyksessä uuden, pysyvän liikuntaharrastuksen.

Liikuntaharrastus, -kerho tai -joukkue on mainio tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin tai vaikkapa opiskelukavereihin. Esimerkiksi Sporttiappro järjestetään syksyisin, jotta myös uusilla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua Ouluun ja oululaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Oulun yliopiston opiskelijoille runsaasti liikuntamahdollisuuksia ja harrastuskokeiluja järjestävät myös OYY:n hyvinvointituutorit. Uusi ja reipas harrastus onkin oiva tilaisuus tuulettaa opinnoista rasittuneita aivoja ja virkistää tietokoneen äärellä passivoitunutta kehoa. Liike on lääke – myös opiskelijalle.

Oulun yliopiston Talent Boost -hanke (2021–2024) tarjoaa sisäistä rahoitusta yhteisöllisille ja kaikille yliopistoyhteisön jäsenille tarkoitettujen tapahtumien, tempauksien tai harrastusmahdollisuuksien järjestämiseen. Seuraa tiedotusta yliopiston verkkosivuilla ja tartu tilaisuuteen!

Viimeksi päivitetty: 14.10.2022