Lisäajan hakeminen

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijalla, joka on aloittanut opinnot 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu. Opiskelijan opiskeluoikeuden keston voi tarkistaa Pepistä. Mikäli tavoiteaika on päättymässä, eikä opiskelija ole suorittanut kaikkia tutkintoon vaadittuja opintoja, voi opiskelija hakea lisäaikaa niiden loppuun saattamiseen.

Jos opintoaika päättyy 31.7.2022, tulee lisäaikaa hakea 30.4.2022 mennessä. Myöhemmin voi hakea lisäaikaa, mutta hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.

Lisäajan myöntämisen ehdot ja hakemisen ohjeet, lue täältä. Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijaan anomuksen liitteeksi tarvittavan hops:n hyväksymistä varten.

Viimeksi päivitetty: 25.4.2022