Luentotallenteet ja selkeät Moodle-kurssialueet auttavat oppimaan

Te opiskelijoina voitte antaa kustakin opintojaksototeutuksesta loppupalautetta Pepin kautta. Toteutukset, jotka te olette arvioineet parhaimmiksi digipedagogisten menetelmien ja työkalujen käytön näkökulmasta, ovat saaneet teiltä positiivista palautetta sekä Moodle-kurssialueen selkeydestä että joustavan opiskelun mahdollistamisesta. Avointen vastausten perusteella oppimistanne edistävät selkeät Moodle-kurssialueiden lisäksi erityisesti saatavilla olevat luentotallenteet.

ICT-palveluiden Digipedagogiikka- ja videopalvelut –tiimi tarkastelee puolivuosittain antamaanne loppupalautetta siitä, miten opintojaksototeutuksilla hyödynnetyt digipedagogiset työvälineet ja menetelmät ovat edistäneet oppimistanne asteikolla 1–4. Viimeisimmän tarkastelun (aikavälillä 6/2022–1/2023) osalta vastaustenne keskiarvo oli 3,45. Avoimet vastauksenne kohdistuivat erityisesti luentotallenteisiin ja Moodle-kurssialueisiin.

Palautteissa kerroitte, että saatavilla olevat luentotallenteet auttavat kertaamisessa ja toisaalta mahdollistavat opetuksessa mukana pysymisen, jos olette syystä tai toisesta olleet estyneitä osallistumaan reaaliaikaiseen opetukseen. Palautteissanne korostuivat myös maininnat Moodle-kurssialueiden selkeydestä: on ilmeisen tärkeää, että kaikki tarpeelliset tiedot ja materiaalit ovat ylipäätänsä kurssialueella ja löydettävissä helposti.

Hybridiopetus sai edelleen teiltä paljon positiivista palautetta: mahdollisuus itse valita etä- tai lähityöskentelyn välillä tuo paljon joustavuutta arkeen varsinkin perheellisten ja työssäkäyvien opiskelijoiden kohdalla ja myös sairastapauksissa. Lisäksi erilaiset etäluennoilla annetut aktivoivat tehtävät ja oppimisympäristössä saatavilla olevat materiaalit, tehtävät ja tentit saivat teiltä kiitosta.

Palautteestanne tiimimme sai tosi hyviä vinkkejä palveluidemme kehittämiseen. Tarkoituksenamme on tarkastelun avulla hahmottaa kohtia, joihin tukeamme ja palvelujamme tulisi teidän opiskelijoiden näkökulmasta jatkossa kohdentaa enemmän.

Viimeksi päivitetty: 10.5.2023