Luontoteemaisen näyttelyn suunnittelutyö on käynnistynyt

Tiedekeskus Tietomaan ja Oulun yliopiston yhteisen luontoteemaisen näyttelyn suunnittelutyö on päässyt vauhtiin. Näyttelyn suunniteltu avautumisajankohta on alkuvuodesta 2023.
Ihmisiä tutkimassa kasveja maassa metsässä.

Näyttelyn projektipäällikkönä aloitti kesällä Anna Taskinen. Taskinen on koulutukseltaan biologi ja hänellä on aiempaa kokemusta näyttelyn suunnittelusta Jyväskylän yliopiston tiedemuseosta.

”Olen hyvin iloinen valituksi tulemisesta ja nyt jo muutaman kuukauden projektia luotsanneena uskaltaisin väittää, että olemme tekemisissä hyvin mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen projektin kanssa. Jo lähtökohtaisestikin luonnontieteellisten kokoelmien ja tiedekeskuksille tyypillisen toiminnallisuuden yhdistäminen samaan näyttelyyn on uutta”, Taskinen kuvaa.

”Näyttelyn tuominen tiedekeskusmaiseen ympäristöön tarkoittaa uutta lähestymistapaa vuorovaikutteisuuteen, oppimiseen ja tapaan viestiä. Odotan näyttelyltä innostavia ja osallistavia tapoja oppia Pohjois-Suomen luontoa käsittelevästä tieteestä ja tutkitusta tiedosta. Tietysti kävijämäärät kertovat aikanaan, miten onnistumme yhdessä”, sanoo yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu näyttelyprojektin johtoryhmästä.

Näyttelyn käyttöön on varattu noin 400 neliötä Tiedekeskus Tietomaan toisesta kerroksesta. Näyttelyn lähtökohtana on moniaistillisuus ja elämyksellisyys tekemisen kautta sekä yliopiston eläinmuseon kokoelmien esiintuominen aitoina havaintokohteina.

Näyttely tulee johdattelemaan kävijää pohjoiseen luontoon paikallisesta näkökulmasta edeten maankohoamisrannikolta mereen, suosta metsään ja kaupunkiluonnosta yläilmoihin. ​”Myöskään lähestymistapa ei ole aivan tavallinen, sillä näyttelyssä päästään kokemaan elämyksiä eläimen roolissa”, Taskinen summaa.

Näyttelyssä pureudutaan sopeutumisen teemoihin ja pohditaan esimerkiksi, miten eläimet ovat sopeutuneet erilaisiin elinympäristöihin ja pohjoisiin olosuhteisiin, kuten pimeyteen ja kylmyyteen, tai miten lajit sopeutuvat muutoksiin. Lisäksi kävijä pääsee innostumaan tieteestä ja tutustumaan yliopiston ajankohtaisimpaan tutkimukseen sekä eläinmuseon kokoelmien erikoisuuksiin.

Näyttelyn suunnittelu käynnistyi loppukesästä aiemmin laaditun esiselvityksen pohjalta. Mukana projektissa on asiantuntijoita Oulun yliopistosta sekä Museo- ja tiedekeskus Luupista. Eläinmuseon kokoelmat ja sisältöosaamisen hallinta tulevat yliopistosta, näyttelyn rakentamiseen ja tekniseen toteuttamiseen tarvittava osaaminen puolestaan Luupista. Lisäksi projektiin on palkattu osa-aikainen luontopedagogi, joka vastaa tiedekasvatuksesta ja uusimpien opetussuunnitelmien huomioinnista näyttelysisällöissä ja materiaaleissa.

Hanketta rahoittavat Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Projektin yhteistyökumppanina toimii Metsähallitus.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024