Maailmalla laajasti käytetyn FINGER-toimintamallin tuottanut muistisairauksien ehkäisytutkimus jatkuu

THL:n koordinoima muistisairauksien ehkäisytutkimus FINGER jatkuu tänä ja ensi vuonna seurantatutkimuksella. Tutkimuksia tehdään Oulussa, Kuopiossa, Seinäjoella, Turussa ja Helsingissä.

Finnish Intervention Study to Prevent Cognitive Decline and Disability-tutkimuksen eli FINGER-tutkimuksen aikaisemmat tulokset ovat osoittaneet, että kehitetty elintapaohjelma parantaa merkittävästi ikääntyneiden useita muisti- ja ajattelutoimintoja. Elintapaohjelma sisältää ruokavalioneuvontaa, liikuntaharjoittelua, muistiharjoittelua sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden tehostettua seurantaa.

Seurannalla selvitetään, mitä pitkäaikaisia vaikutuksia tutkimuksessa käytetty elintapaohjelma tuo ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn. Kutsun saavat ne, jotka ovat olleet mukana myös aikaisemmassa tutkimuksessa. Tutkittavat ovat 70–90-vuotiaita. Seurannan tietoja päästään analysoimaan ensi vuoden aikana.

”Aiemmassa tutkimuksessa kävi ilmi, että elintapaohjelmaa noudattaneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu kehittyi suotuisammin, toimintakyky säilyi parempana ja uusia kroonisia sairauksia kehittyi vähemmän kuin niillä, jotka saivat tavanomaista terveysneuvontaa”, kertoo tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu (THL).

Toimintamalli käytössä yli 40 maassa

FINGER osoitti ensimmäisenä tutkimuksena maailmassa, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. Tutkimuksen tulosten pohjalta on kehitetty toimintamalli, jonka avulla lääkärit, hoitajat ja muut toimijat voivat tukea ikääntyneiden muistitoimintojen ja toimintakyvyn säilymistä.

”FINGER-tutkimus on toiminut mallina muistisairauksien ehkäisyssä eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä yli 40 maata tutkii ja soveltaa FINGER-mallin mukaista elintapaohjelmaa”, kertoo professori Miia Kivipelto (Karolinska Institutet ja Itä-Suomen yliopisto, THL).

Vuosina 2009-2014 FINGER-tutkimukseen osallistuneet noudattivat kahden vuoden ajan monipuolista elintapaohjelmaa, jonka tehoa verrattiin tavanomaiseen terveysneuvontaan. Lisäksi tutkittavat osallistuivat seurantakäynteihin noin viiden ja seitsemän vuoden jälkeen.

Tutkimusta toteuttavat yhteistyössä THL, Itä-Suomen yliopisto ja Oulun yliopisto sekä Karolinska Institutet Ruotsissa.

Lähde: THL:n tiedote

FINGER-tutkimus

World-Wide Fingers-verkosto: A global network of clinical trials for prevention and risk reduction of dementia

Viimeksi päivitetty: 15.9.2021