Maailman ensimmäinen 5G-kyberturvallisuushackathon oli menestys

Maailman huippuhakkerit ja kyberturvallisuuden ammattilaiset testasivat 5G-teknologian ja sen sovellusten kyberturvallisuutta Oulussa marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Tapahtuma tarjosi paljon uutta tietoa ja näkökulmia sekä hakkereille että 5G-pohjaiset ratkaisunsa hakkeroitavaksi tarjonneille Ericssonille, Nokialle ja Oulun yliopistolle.

Maailman ensimmäinen avoin 5G-kyberturvallisuuteen keskittynyt hackathon keräsi Oulun yliopistoon 70 maailmanluokan hakkeria ja kyberturvallisuuden asiantuntijaa 15 eri maasta. Hakkerit paneutuivat viikonlopun aikana Ericssonin, Nokian ja Oulun yliopiston asettamiin kilpailuhaasteisiin ja laitteisiin. Tapahtuman järjestäjänä toimi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

"Kyberturvallisuus on digitaalisen yhteiskunnan kantava pilari. Sen varmistaminen vaatii yhteisiä toimia niin laitevalmistajien, teknologian hyödyntäjien kuin viranomaistenkin kesken. Tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on erittäin viisasta olla ensimmäisten joukossa luomassa tietämystä ja rakentamassa yhteistä rintamaa 5G:n kyberturvallisuuden kehittämiseksi. Haluamme virastona toimia aktiivisesti yhdessä kansainvälisten teknologiayhtiöiden ja kovan luokan tietoturva-ammattilaisten kanssa, jotta saavuttaisimme yhteisen päämäärämme; sujuvan ja kyberturvallisen digitaalisen yhteiskunnan", korostaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki.

Suurimmalla osalla tapahtumaan osallistuneista hakkereista ei ollut vielä käytännön kokemusta 5G-verkosta, ja he arvostivatkin tapahtuman tarjoamaa mahdollisuutta tutustua teknologiaan ensimmäisten joukossa. Tapahtuman haasteissa keskityttiin 5G-infrastruktuurin kyberturvallisuuden parantamiseen ja 5G-verkkoa käyttävien digitaalisten sovellusten ja tiedon turvaamiseen. Hakkeritiimien työ haasteiden kyberturvallisuuden parissa nosti esiin tietoa ja kehityskohteita, joista hyötyivät kaikki tapahtuman osapuolet.

”Meille tapahtuman suurin hyöty oli se, että saimme maailman parhaat hakkerit testaamaan 5G-ratkaisujamme. 5G on tähän mennessä turvallisin viestintäteknologia. Se parantaa entisestään vahvan 4G-verkon turvallisuus- ja tietosuojaominaisuuksia. Tästä huolimatta halusimme, että hakkerit todella antoivat kaikkensa testatessaan 5G-teknologiaamme. Mitään suuria ongelmia tapahtumassa ei löytynyt, mutta tapahtuman paljastamat pienemmät havainnot ja löydökset ovat jo Ericssonin turvallisuusasiantuntijoiden käsiteltävänä, ja ne menevät myös tutkimus- ja kehitystiimimme pohdittaviksi, Ericssonin verkkoturvallisuuspäällikkö Mikko Karikytö kertoo.

”Jotta kuluttajat voivat luottaa 5G-verkkoon, on tärkeää, että sen turvallisuuden kanssa tehdään töitä alusta asti, ja että mahdolliset turvallisuusaukot havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa”, kertoo Nokian turvallisuusjohtaja Niklas Lindroos. ”Hackathon tarjosi mahdollisuuden juuri tälle ja mahdollisti myös sen, että alalla voidaan oppia lisää verkon turvallisuudesta. Olemme tyytyväisiä, että tuotteestamme ei löytynyt mitään suuria turvallisuusongelmia. Tämä juontaa juurensa vahvoihin tuoteturvallisuuden prosesseihimme. Joka tapauksessa saimme tapahtumassa ainutlaatuista tietoa tulevaisuuden tietoturvauhkista. Tätä voimme hyödyntää uusien tuotteidemme suunnitteluvaiheessa.”

5G-teknologia toimii tulevaisuudessa digitaalisen yhteiskunnan yhtenä keskeisenä alustana kaikkialla maailmassa. Teknologiaan siirtymisen mukanaan tuomat muutokset tulevat olemaan merkittävämpiä kuin minkään aiemman mobiiliteknologiasukupolven vastaavat muutokset. Digitaalisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden varmistaminen on tulevaisuudessa avain asemassa niin julkisen kuin yksityisen sektorin palvelujen toimintavarmuuden ja luotettavuuden kannalta.

”Tämä oli suuri oppimiskokemus meille kaikille. 5G:n turvallisuuteen liittyviä lupauksia ei rikottu, mutta täällä aikaa viettäneiden ammattilaisten ansioista opimme paljon verkon turvallisuusongelmista. On myös tärkeää hyödyntää muista verkoista opittuja asioita. Yliopisto tulee hyötymään hackathonin tuloksista paljon, ja tämä ajaa eteenpäin tutkimustamme. 5G-verkkomme on käytettävissä yhteistyölle ja sovellustesteille myös tulevaisuudessa”, sanoo professori Juha Röning Oulun yliopistosta.

Hackathonin lopputulemat toimivat syötteenä 13.2.2020 Helsingissä järjestettävälle kansainväliselle Leading Edge 5G Forumille, jonka puhujalistalta löytyy suurimpien teknologiayritysten edustajia, EU:n kyberturvallisuusvirastojen ylintä johtoa, maailman suurimpien operaattoreiden edustajia sekä 5G:n ja kyberturvallisuuden suunnannäyttäjiä. Tapahtuman järjestää Traficom.

Viimeksi päivitetty: 8.4.2021