Maaseudun pk- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikkaa ja yhteisoppivaa tietojohtamista tutkittiin Pohjois-Pohjanmaalla

Suomen väestö ja talous ovat keskittyneet pitkään ja alueiden taloudellinen polarisaatio haastaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin alueellisen erinomaisuuden tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara, mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, erikoistutkija Ulla Lehtinen sekä projektitutkija Pauliina Björk tuottivat KasvuDATA-hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen ja vientiin sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin dataperusteisen analyysin. Tämän avulla he tutkivat toimivampia kasvumalleja erityyppisille maaseutualueille.
koodia ruudulla

Tutkimuksen lähtökohtana olivat maaseuduilta löytyvät kasvavat ja taantuvat alueet sekä mikro- ja pienyritysten korkea innovaatioiden ja kasvun potentiaali. Lisäksi huomiota kiinnitettiin pienten yritysten vaikutuksista talouteen erityisesti maaseutumaisilla alueilla. Tutkimuksessa huomattiin, ettei pienten yritysten kasvutekijöitä sekä palvelu- ja tavaravientiä maaseuduilla ole aiemmin tutkittu riittävällä tarkkuudella. Tarpeita tietopohjaiselle monitoroinnille löytyi useista lähtökohdista.

Tietoa tarvittiin

  1. alueellisesti ja ajallisesti tarkemman ja vertailukelpoisen seurannan toteuttamiseksi
  2. maaseudun alueellisten kasvun ytimien ja yritysekosysteemien kehityksen tunnistamiseksi sekä näihin liittyvien hiljaisten signaalien havainnointiin
  3. yritysten kasvun tukemisen parhaiden käytänteiden tunnistamiseksi ja jakamiseksi
  4. yritysten tukemiseen käytettävien resurssien tarkemmaksi kohdentamiseksi.

KasvuDATA-hanke tuotti tähän tarpeeseen uutta tilastotietoa yhdistämällä yrityskentän rekisteriperusteiset talouden ja viennin datavarannot aluetietoihin tietokanta-, tilasto- ja paikkatietomenetelmin. Tutkimuksessa tuotettiin analytiikkaa yritysten perustamisaktiivisuuden, työpaikkojen ja liikevaihdon kehityksestä kuntatason aikasarjatietona Pohjois-Pohjanmaalla. Painopisteenä olivat maaseutumaiset alueet ja niille taloudellisesti merkitykselliset mikroyritykset.

Tutkimus toteutettiin yhteisoppivasti alueen yrityspalvelujen kanssa. Tuotettu tietopohja analysoitiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden yrityspalvelujen kanssa keskeisten muutosprosessien sekä Pohjois-Pohjanmaan kokonaiskuvan näkökulmista. Kumppaneille viestittiin tietopohjasta koko hankkeen ajan ja keskeisimmät tilastotiedot tuotettiin osaksi interaktiivista verkkopalvelua.

Tutkimus:
Pauliina Björk, Ossi Kotavaara, Anna-Mari Simunaniemi & Ulla Lehtinen: Maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Pohjois-Pohjanmaalla

Viimeksi päivitetty: 27.11.2023