MakeLearn, TIIM & PIConf -konferenssi palkitsi Oulun yliopiston tutkijoita Puolassa

Kai Hännisen, Osmo Kauppilan ja Matti Muhoksen konferenssipaperi ”Yrittäjämäinen suuntautuminen (EO) mikroyrityksissä” sai parhaan paperin tunnustuksen vuosittain järjestettävässä kansainvälisessä MakeLearn, TIIM & PiConf -konferenssissa Lublinissa Puolassa toukokuun lopussa 2024. Konferenssin tämänvuotisena teemana oli tekoälyn soveltaminen kestävän kehityksen vauhdittamiseksi ihmisen toiminnan eri aloilla, teknologiassa ja taloudessa.
ryhmäkuva konferenssiosallistujista

MakeLearn, TIIM & PIConf 2024 -konferenssi kokoaa vuosittain n. 200 johtamisen, liiketoiminnan ja tekniikan tutkijaa kymmenistä maista. Konferenssin järjestävät Maria Curie-Sklodowska University Puolasta, International School for Social and Business Studies Sloveniasta, Kasetsart University Thaimaasta ja Pegaso International Maltalta. Konferenssi on vakiintunut alan tutkijoiden säännölliseksi foorumiksi, jossa jaetaan ajankohtaista tutkimusta ja löydöksiä. Tänä vuonna teemana oli “Artificial Intelligence for Human-Technologies-Economy Sustainable Development".

”Parhaan paperin palkinto juuri tällä foorumilla on mieluinen tunnustus pitkäjänteisestä tutkimustyöstä. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tekee valtakunnallisen tehtävänsä mukaista tutkimusta mikroyrittäjyyden osaamisalueella. Palkinto vahvistaa omalta osaltaan että tähän teemaan keskittyvä tutkimus on ajankohtaista ja herättää kasvavaa kiinnostusta kansainvälisessä tutkijayhteisössä”, sanoo kasvun johtamisen, uudistuvan liiketoiminnan ja digitalisaation professori, johtaja Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Mikroyrittäjät ovat kasvuhakuisia haasteista huolimatta

”Yrittäjämäinen suuntautuminen (Entrepreneurial orientation, EO) – yrityksen strateginen asenne yrittäjyyteen – on tutkimuksessa liitetty vahvasti yritysten liiketoiminnan kasvuun. Tämä tutkimus tarkastelee EO:n roolia mikroyrittäjien kasvuaikeissa. Tuloksen mukaan voidaan sanoa, että mikroyrittäjät ovat kasvuhakuisia”, sanoo tekniikan tohtori, dosentti ja yliopistotutkija Kai Hänninen.

EO mittaa kolmea tekijää, jotka ovat riskinottokyky, ennakointi ja innovatiivisuus. EO tarjoaa näkymän yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja siihen vaikuttaviin seikkoihin, kuten strategiseen ajatteluun ja päätöksentekoon yrityksen sisällä.

”Useimmat mikroyritykset haluavat kasvaa mutta kasvukyvyn ylläpito on haastavampaa kuin Pk-yrityksissä. Tästä seuraa, etteivät kasvuaikeet johda automaattisesti kasvuun. Tässä tilanteessa alueellisesti toimivien matalan kynnyksen yrityspalvelujen rooli on tärkeä”, Hänninen sanoo.

Kvantitatiivisella tutkimuksella tietoa kasvun osatekijöistä

Voitokkaassa paperissa tarkasteltiin mikroyrityksen, sen toimintaympäristön ja kasvun syy-seuraussuhteita.
”Tulokset auttavat meitä ymmärtämään paremmin kasvun eri osatekijöitä, ja esimerkiksi kehittämään tukitoimintoja oikeaan suuntaan”, sanoo tekniikan tohtori ja yliopistonlehtori Osmo Kauppila Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta.

Kauppila on hyvillään pitkäaikaisen yhteistyön tuloksista saadusta tunnustuksesta. ”Tunnustus muistuttaa siitä, miten kvantitatiivisten menetelmien avulla voidaan saavuttaa mielenkiintoisia tutkimustuloksia”, hän sanoo.


Lisätietoja:
Matti Muhos
matti.muhos@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 12.6.2024