Maskisuositus sähköisessä tentissä ja sääntömuutos laskimen osalta

Myös sähköisessä tentissä on syytä käyttää kasvomaskia.

Yliopiston suosituksen mukaisesti (https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/207432), myös sähköisessä tentissä on syytä käyttää kasvomaskia. Maskin voi tarvittaessa vaihtaa tentin aikana. Opiskelija voi käyttää myös omaa maskiaan, puethan maskin tai vaihdat sen vasta tenttitilassa, jotta sinut voidaan tunnistaa kameravalvonnasta. Tenttitilasta löydät tähän tarkemmat ohjeet. Maskeja ja käsidesiä löytyy tenttitiloista. Ennen maskirasiaan, tai siellä olevaan maskiin koskemista käyttäjän tulee desinfioida kätensä käsidesillä.

Opiskelijan tulee muistaa, ettei sairaana voi osallistua tenttiin, vaan sairaustapauksessa varaus on peruttava järjestelmästä.

Ohjeet maskeista ja maskien käytöstä kansalaisille ovat THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

Oman laskimen vieminen tenttitilaan on sallittua tentaattorin luvalla. Löydät luvan tentaattorin sinulle kirjoittamasta tenttivarauksen aikana näkyvästä ohjeesta. Laskimen vieminen tenttitilaan ilman tentaattorin lupaa on sääntörike, josta seuraa vilppiepäily.

Viimeksi päivitetty: 26.3.2021