Matti Muhos uudeksi päätoimittajaksi International Journal of Management and Enterprise Developmentiin

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja ja professori Matti Muhos ja aloitti helmikuussa 2024 International Journal of Management and Enterprise Developmentin (IJMED) vastavana päätoimittajana. IJMED on kansainvälinen tutkimuslehti, joka on omistettu yrityksen johtamisen ja liiketoiminnan teemoille. Muhoksen oma tutkimusalue kasvun johtaminen, uudistuva liiketoiminta ja digitalisaatio antaa hyvän näkymän lehden pääteemaan.
Matti Muhos

Tutkimustyön, tutkijavierailujen sekä kansainvälisten projektien kautta vuosien varrella rakennetut kansainväliset verkostot madalsivat osaltaan Muhoksen kynnystä tarttua haasteeseen. Muhos näkee lehden päätoimittajuuden mahdollisuutena syventää oman alan osaamista sekä hankkia kokemusta tieteellisen julkaisutoiminnan johtamisesta ja siihen liittyvistä prosesseista.

”On todella jännittävä tilaisuus johtaa 20-vuotisen historian omaavaa lehteä seuraavaan vaiheeseen. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 2003 ja viime vuosina lehti on julkaissut tasaisesti neljä numeroa vuodessa. Olen erittäin kiitollinen IJMEDin entiselle päätoimittajalle, professori Zbigniew Pastuszakille Maria Curie-Sklodowskan yliopistosta sekä häntä edeltäville päätoimittajille lehden pitkäjänteisestä johtamisesta sekä erittäin sujuvasta ja hyvin organisoidusta luovutusprosessista. Olen myös iloinen, että hän jatkaa lehden Advisory Boardissa edelleen”, Muhos kertoo.

IJMED keskittyy mm. yritysten kasvun, kehityksen ja kestävyyden edistämiseen. Se tarjoaa julkaisukanavan korkealaatuisille julkaisuille mukaan lukien teoreettiset ja empiiriset tutkimusartikkelit, näyttöön perustuvat tapaustutkimukset sekä tutkimukseen perustuvat käytännön sovellukset. Tervetulleita aiheita ovat esimerkiksi:

  • Johtamisprosessit ja -käytännöt
  • Yritysten perustaminen, kasvun hallinta ja yrityksen kehittäminen
  • Yritysten kestävä kasvun edistäminen
  • Nopeasti kasvavien yritysten (gasellien) johtaminen
  • Esimiesten ja organisaatioiden valmiudet ja suorituskyky
  • Resurssien suunnittelu, organisointi, ohjaus ja valvonta

Lista jatkuu lehden verkkosivuilla ja myös uusia aihealueita voi ehdottaa.

”Tutkimustieto on luonteeltaan itseään korjaavaa. IJMED rohkaisee liikkeenjohdon ammattilaisia, tutkijoita, opettajia ja päättäjiä osallistumaan akateemiseen keskusteluun sekä levittämään uutta tietoa ja oppimaan toisiltaan. IJMED tarjoaa mielenkiintoisen kanavan viedä eteenpäin johtamiseen ja yritysten kehittämiseen keskittyvää tietoa”, Muhos sanoo.

Yhteystiedot:
matti.muhos@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 16.4.2024