MEDigi-hanke rakensi yhteistä tietopohjaa

Tulevat lääkärit ja hammaslääkärit saavat MEDigin ansiosta entistä yhtenäisempää opetusta ja opettajat voivat hyödyntää yhteistä tietovarantoa.
MEDigi-hankkeen Jarmo Reponen ja Anna Levy istumassa pöydän ääressä kannettavine tietokoneineen

Lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetusta kehittänyt Oulun yliopiston johtama MEDigi-hanke on päättymässä vuoden vaihteessa.

Hankkeen johtajan, työelämäprofessori Jarmo Reposen mukaan hanke on saavuttanut tavoitteensa: lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa tehdään nyt kansallista yhteistyötä oppiaineittain.

Opiskelijat hyötyvät jatkossa entistä yhtenäisemmistä opetusohjelmista, joita tiedekunnat ovat harmonisaatiotyön kautta kehittäneet.

– Kukaan ei ole kaikessa paras. Pyrkimyksenä hankkeessa on ollut yhtenäinen näkemys siitä, mitä lääkärin tulisi valmistuessaan osata, Reponen sanoo.

Konkreettinen esimerkki tuloksista on sähköinen tietovaranto Tieteen tietotekniikan keskuksen palvelimella. Saatavilla on muun muassa oppimateriaaleja, tallennettuja luentoja tai valmiita tenttejä, jotka tekijä on halunnut jakaa muille opettajille. Tietovarannossa olevaa materiaalia voi vapaasti käyttää lääketieteen alojen opetuksessa.

– Hankkeen päätyttyä tiedekunnat jatkavat kansallista yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhteistä tietovarantoa ylläpidetään ja kehitetään, Reponen sanoo.

Laajan asiantuntijajoukon työ

Mittavaan työhön on osallistunut 49 eri työryhmää ja 400 henkilöä Oulun yliopiston lisäksi Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistoista. Mukana ovat olleet kaikki Suomen lääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset tiedekunnat.

Kansainvälisiäkin ovia on avattu. Hankkeen aikana MEDigi esittäytyi Hollannissa yliopistojen kehittämishankkeessa, jossa Suomen todettiin olevan eHealth-opetuksen kehittämistyössä pisimmällä.

Suomessa on alkanut korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke. Suomesta pyritään tekemään joustavan opiskelun mallimaa kehittämällä kaikilla koulutusaloilla digitaalisia oppimisympäristöjä.

– On hieno huomata, että olemme tehneet MEDigi-hankkeessa samansuuntaisia toimenpiteitä jo lääketieteellisissä tiedekunnissa, sanoo FT Anna Levy.

Iso osa MEDigi-hanketta oli juridisten kysymysten selvittäminen.

– Hankkeen aikana otettiin käyttöön yhteisen materiaalin tuotannossa tarvittavat tekijänoikeussopimukset sekä valmisteltiin sopimuskäytännöt yliopistojen yhteistyölle hankkeen jälkeen.

Harmonisoinnille oli tarvetta

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama MEDigi-hanke alkoi vuonna 2018. Kansallinen koulutuksen arviointiyksikkö oli tätä ennen todennut lääketieteellisten tiedekuntien oppisisällöt vaihteleviksi ja suositteli niiden yhtenäistämistä.

MEDigin tavoite oli kehittää ja harmonisoida lääkärien ja hammaslääkärien koulutusta valtakunnallisesti. Alan opettajien digiopetuksen taitoja tuli lisätä. Sähköisten terveyspalvelujen ja etätoiminnan koulutukseen luotiin myös yhteiset kansalliset kriteerit.

Eri työryhmät tekivät yli tiedekuntarajojen yhteistyötä oppiaineittain ja miettivät, mikä heidän oppialallaan on keskeistä sisältöä. Toimenkuvasta riippuen ne tuottivat digitaalisia oppi- ja arviointimateriaaleja.

Jarmo Reponen korostaa, että MEDigi käsittää muutakin kuin sähköisiä materiaaleja ja digiosaamista. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelussa valtaosa opetuksesta on käytännönläheistä ja annetaan pienryhmissä.

– On tärkeää huomata, että kaikilla aloilla on harmonisoitu ja tehty töitä oppisisällön yhtenäistämiseksi. Esimerkiksi kirurgian tai neurologian perusopetuksen ytimen miettiminen on vaatinut suuren taustatyön.

MEDigi-hanke osui Reposen mukaan murrosaikaan kahdellakin tavalla.

– Covid-19 pakotti tekemään digiloikan, opetuksessa päästiin suoraan hyödyntämään kehitteillä olevia asioita. Lisäksi tuli voimaan laki potilastietojen toisiokäytöstä. MEDigi-hanke haki ensimmäisenä Suomessa Findatan luvan yliopistojen yhteiselle tietojen opetuskäytölle ja alkoi harjoitella uuden lainsäädännön mukaista aineiston hyödyntämistä.

MEDigi-hankkeen verkkosivut

Viimeksi päivitetty: 25.11.2021