Mehiläinen tiivistää yhteistyötään kaikkien lääketieteen opetusta tarjoavien suomalaisten yliopistojen kanssa

Mehiläinen on solminut Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen, Turun sekä Oulun yliopistojen kanssa puitesopimukset tutkimus- ja opetusyhteistyön vahvistamiseksi. Avoin keskustelu auttaa löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia terveydenhoitoalan ammattilaisten osaamisen kasvattamiseen.

Yhteistyö Mehiläisen ja yliopistojen välillä tuo mahdollisuuksia löytää toiminnan yhtymäkohtia ja syventää koulutus- ja tutkimusyhteistyötä entisestään. Tavoitteena on tuottaa yhdessä yliopistojen kanssa tutkittua tietoa yksityissektorin toiminnasta niin lääketieteen kuin hoitoalan tieteiden parissa. Tutkimus- ja koulutusyhteistyöstä sovitaan ohjausryhmissä tapauskohtaisesti. Mehiläinen tarjoaa aineistot ja yliopistot ohjaajaresurssit.

"Olen erittäin iloinen yhteistyön syvenemisestä yliopistojen kanssa. Haluamme osaltamme kehittää ja täydentää tulevien terveydenhuoltoalan ammattilaisten osaamista tarjoamalla heille kattavia ja laadukkaita koulutusmahdollisuuksia", iloitsee Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkosen mukaan koulutusyhteistyö Mehiläisen ja yliopistojen välillä on ollut toimivaa jo entuudestaan muun muassa työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttamisessa. Uusi yhteistyösopimus mahdollistaa uusia avauksia koulutus- ja tutkimusyhteistyön laajentamiseksi.

"Mehiläisen laajat tietoaineistot tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi lääketieteen sekä muiden sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoiden syventävien opintojen tai tieteellisen tutkimustyön tekemiselle yliopiston ohjauksessa. Laajoihin avoterveydenhuollon tietovarantoihin pohjautuva tutkimusyhteistyö täydentää erinomaisella tavalla yliopistosairaaloiden tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia", Renkonen toteaa.

Myös muiden yliopistojen keskuudessa ollaan tyytyväisiä yhteistyön tiivistymiseen.

"Pohjois-Suomessa on jo vuosien ajan tehty laajaa ja hyvää erikoislääkärikoulutukseen liittyvää yhteistyötä useilla erikoisaloilla Oulun yliopiston ja Mehiläisen kesken. Mielenkiinnolla odotamme mitä uusia avauksia nyt allekirjoitettu sopimus tuo etenkin tutkimuksen osalta", Oulun yliopiston dekaani Anne Remes sanoo.

Lue lisää Mehiläisen tiedotteesta

Viimeksi päivitetty: 23.9.2021