Merkittävä antenneihin keskittyvä RF SAMPO -hanke vahvistaa Suomen kilpailukykyä radioteknologioissa

Nokian johtama ja Oulun yliopiston koordinoima suurten teollisten ja akateemisten sidosryhmien konsortio on aloittanut massiivisen projektin, jonka tavoitteena on nopeuttaa RF- ja antenniteknologioiden kehitystä ja vauhdittaa siirtymistä 5G:stä 6G:hen. Se myös vahvistaa Suomen kilpailukykyä radioteknologioissa.
A consortium of major industrial and academic stakeholders led by Nokia and coordinated by the University of Oulu will start a massive project aiming to speed up the development of RF and antenna technologies and accelerate the transition from 5G to 6G.

RF Sampo on Nokia Veturi -ohjelman Optimized Antenna Technology -teeman johtava ekosysteemiprojekti. Teollinen 5G on yksi nopeimmin kasvavista langattoman viestinnän markkinoista. Radioteknologiaa kehittävien yritysten kasvupotentiaali syntyy langattomien laitteiden kasvavasta tarpeesta ja myös uusiin teknologioihin liittyvistä innovaatioista. Näitä syntyy esimerkiksi uusien taajuuskaistojen alueella, kun edetään kohti 6G-aikaa (mmWave- ja Tera-Hz-taajuudet). Radioteknologiat tarjoavat pääsyn taajuusspektriin, joka on langattoman liiketoiminnan arvokkain resurssi. Tämän saatavuuden on oltava mahdollisimman tehokasta resurssien sekä energian käytön kannalta, mutta myös kaupallisesti kilpailukykyistä ja tuettava uusien tuotteiden nopeaa käyttöönottoa.

Teknologisen kehityksen kautta hanke edistää uusien työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Business Finlandin rahoittaman teollisen yhteistyöprojektin kumppaneina on nyt yhdeksän yritystä ja kolme tutkimusorganisaatiota: Nokia, Flex, Bittium, Optenni, Keysight Technologies, SAAB, Senfit, Okmetic, ExcellAnt, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT. Kokonaisbudjetti on yhteensä 14 miljoonaa euroa. Se koostuu Business Finlandin ja mukana olevien osapuolten rahoituksista.

RF Sampo sisältää radioalijärjestelmien, komponenttien ja algoritmien kehittämisen. Siinä kehitetään myös radioalustasuunnitteluun toimintatapoja, jotka mahdollistavat innovaatioiden nopeamman käyttöönoton esimerkiksi tehokkaammilla simulointi- ja mallinnusmenetelmillä. Hankkeessa tutkitaan uusia ratkaisuja 5G:lle ja 6G:lle mukaan lukien antennirakenteet, integroidut piirit ja algoritmit. Ydinteknologioihin keskittyminen avaa mahdollisuuksia uusiin sovelluksiin tulevaisuudessa.

Viimeksi päivitetty: 31.1.2022