Metallien 3D -tulostuksen arktinen verkosto kokoaa yhteen osaamista - Kerttu Saalasti Instituutin FMT-ryhmä mukana

Metallien 3D tulostuksen arktinen yhteisö tukee metallin lisäävän valmistuksen lisääntyvää hyödyntämistä pohjoisen alueen yrityksissä. Avoin yhteisö kokoaa yhteen metallien 3D tulostuksen TKI-toimijat ja yritykset hyödyntämään rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia.

Metallien lisäävä valmistus, kuten 3D -tulostaminen, on tällä hetkellä yksi mielenkiintoisimmista ja eniten kasvavimmista tulevaisuuden teknologioiden aloista. Näiden uusien menetelmien katsotaan yleisesti kuuluvan kymmenen tärkeimmän teollisuustuotannon tulevaisuuden teknologian joukkoon. Yhteisön yhtenä päätavoitteista on tarjota tietoa ja avustaa pohjoisen alueen yrityksiä metallien 3D -tulostuksen hyödyntämisessä yritystoiminnassa. Yhteisö palvelee erityisesti pohjoisen alueen pk-yrityksiä metallin 3D tulostuksen menetelmien hyötyjen selvittämisessä ja menetelmien hyödyntämisen aloittamisessa. Laaja yhteistyöverkosto tarjoaa yrityksille kattavan osaamisen ja laajan laitevalikoiman menetelmien kokeilemiseen.

Metallien 3D tulostuksen arktinen yhteisö perustettiin Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän ja Luulajan teknillisen yliopiston Manufacturing Systems Engineering ryhmien toimesta vuonna 2017. Tällä hetkellä ryhmän ydin koostuu neljästä yliopistosta (Oulun yliopisto, Luulajan teknillinen yliopisto, Norjan arktinen yliopisto - UiT ja Arkangelin yliopisto - NArFU). Hanke on rahoitettu EU:n Kolarctic CBC ohjelmassa toteutettavalla I2P - From Idea to Printing of Metal Products projektilla (i2metprint.com).

Lisätiedot ja yhteydenotot: Kehityspäällikkö Kari Mäntyjärvi (kari.mantyjarvi@oulu.fi, 040 084 3050)

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021