Metallinjalostajien rahastolta lähes 180 000 euroa Oulun yliopiston tutkijoille

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto julkisti 29.11.2022 apurahoja vuodelle 2023. Oulun yliopiston tutkijoille apurahoja myönnettiin 175 000 euron edestä ja opiskelijoille 2200 euroa. Yhteensä rahasto jakoi apurahoja 241 100 euroa.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Oulun yliopistosta apurahoja saivat:

Tutkimusryhmät

Professori Jukka Kömi, 25 000 euroa

Korroosio-osaaminen osana vihreää siirtymää

Apulaisprofessori Ville-Valtteri Visuri, 25 000 euroa

Vetyplasmapelkistyssulatusprosessin matemaattinen mallinnus

Väitöskirjatutkijat

DI Maria Kokko, 25 000 euroa

Metallurgisen teollisuuden kuonien liuotus- ja saostusmenetelmät – Vanadiinin talteenottomenetelmän kehittäminen

DI Ilpo Mäkelä, 25 000 euroa

Dynaaminen matemaattinen valokaariuunimalli

DI Julius Norrena, 25 000 euroa

Teräksen jatkuvavalun ilmiöperusteinen ja datapohjainen laadunennustus koneoppimisen keinoin

DI Mika Pahnila, 25 000 euroa

Biohiilen ja sen ominaisuuksien muokkaaminen pyrometallurgisia sovelluksia varten

DI Olli Vitikka, 25 000 euroa

Raudan- ja teräksenvalmistuksen sivujakeiden kierrättäminen ruuvipuristettuina briketteinä

Opiskelija-apurahat

Kimmo Kärkkäinen, 1 100 euroa

Immo Niskanen, 1 100 euroa

Viimeksi päivitetty: 1.12.2022