Mikä tekisi Oulusta paremman opiskelijakaupungin? Katso kyselyn tulokset

Opiskelijat ovat todella kiinnostuneita Oulun yleisestä kehityksestä ja toivovat Oulun edelleen kehittyvän. Monet mainitsevat suurina kehityskohteina juna- ja linja-autoaseman kehittämisen sekä yleisesti keskustan ilmeen parantamisen.

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä OSAO käynnistivät marraskuussa yhteistyössä Opiskelijakaupunki Oulu -projektin, jonka avulla haluttiin selvittää, mitä Oulussa tulisi tehdä toisin, jotta kaupunki olisi houkuttelevampi opiskelijoille ja valmistuneille. Toisen ja korkea-asteen opiskelijoille suunnatun kyselyn sekä työpajojen anti on nyt koossa.

Verkkokyselyyn saatiin 2912 vastausta. Oulun yliopistosta kyselyyn vastasi 1104 suomalaista ja 131 kansainvälistä opiskelijaa. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden ajatuksia ja havaintoja opiskelijaelämän keskeisistä osa-alueista Oulussa, kuten työ- ja harjoittelumahdollisuuksista, asumisesta, harrastamisesta ja tapahtumista. Kyselyn lisäksi järjestettiin kolme työpajaa: suomalaisille korkeakouluopiskelijoille, kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille ja OSAOn opiskelijoille. Kiitos kaikille kyselyyn ja työpajoihin osallistuneille!

Oulu koetaan turvallisena - itseopiskelutiloja toivotaan keskustaan ja kampuksille

Asuminen ja turvallisuus ovat opiskelijoiden mielestä Oulussa hyvällä tolalla: lähes kaikki opiskelijat (93 %) ovat tyytyväisiä omaan asuntoonsa ja kokevat Oulun turvalliseksi (93 %). Opiskelijoiden kuvaillessa Oulua, “turvallinen” oli suosituin adjektiivi ennen viihtyisää ja yhteisöllistä.

Opiskelijat toivovat lisää rauhallisia, saavutettavia ja viihtyisiä itseopiskelutiloja, koska entistä useampi haluaa asua lähellä keskustaa, oppilaitoksen sijainnista riippumatta ja opiskelijat asuvat erittäin pienissä asunnoissa. Itsenäinen opiskelu on lisääntynyt etäopetuksen lisääntymisen myötä. Opiskelijoilla ei ole tarvetta lähteä kampukselle päivittäin, jolloin kaupungin kirjastot ovat luontevia paikkoja opiskella. Nykyinen Pekurin väistökirjasto on liian pieni opiskelijoiden tarpeisiin ja laskee opiskelijoiden kokemusta Oulusta opiskelukaupunkina.

Opiskelijat liikkuvat Oulussa pääasiallisesti bussilla, pyörällä ja omalla autolla. Yli puolet toisen asteen opiskelijoista käyttää pääasiallisena kulkuvälineenä bussia.

Lisää kerho- ja harrastetiloja sekä opiskelijatapahtumia

Kyselyn mukaan yli neljäsosalla opiskelijoista on haasteita löytää itselleen mieluisa yhteisö Oulusta. Opiskelijat kaipaavat lisää kerho- ja harrastetiloja, joissa voivat omaehtoisesti viettää aikaa. Erityisesti toisen asteen opiskelijat kaipaavat Ouluun lisää mielenkiintoisia opiskelijatapahtumia. Oulun tapahtumatarjonnan koettiin kuitenkin kehittyneen viime vuosina, osin tulevan kulttuuripääkaupunkivuoden takia.

Kansainvälisistä opiskelijoista 97 prosenttia haluaisi olla enemmän tekemisissä suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välille ei tällä hetkellä ole tarpeeksi luonnollisia kohtaamispaikkoja, vaikka molemmat ryhmät haluaisivat olla enemmän vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Opiskelijoista liki puolet (43 %) haluaisi jäädä Oulun alueelle asumaan valmistumisen jälkeen. Vastaajista 18 prosenttia ei haluaisi jäädä Oulun seudulle valmistumisen jälkeen ja 39 prosenttia ei osaa sanoa.

Lähes puolet haluaa jäädä Ouluun valmistumisen jälkeen

Lähes puolet opiskelijoista (43 %) haluaa jäädä Ouluun valmistumisensa jälkeen. Lukiolaisista kolmasosa haluaisi jäädä Ouluun valmistumisensa jälkeen, ja he näkevät Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun varteenotettavina vaihtoehtoina. Kaikkein todennäköisimmin Ouluun uskovat jäävänsä OSAO:n ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Kansainvälisten opiskelijoiden mielestä Oulusta tai lähialueilta on erittäin vaikea löytää oman alan työpaikkaa. ETA-alueen ulkopuolelta tulevista opiskelijoista 80 prosenttia pitää työpaikan löytymistä vaikeana. Suomalaiset opiskelijat sen sijaan uskovat löytävänsä melko hyvin työpaikan Oulun seudulta. Erittäin helppona tai melko helppona oman alan työpaikan löytämistä pitää 72 prosenttia vastaajista.

Opiskelijoista 31 prosenttia suosittelisi vahvasti Oulua opiskelijakaupunkina. Keskiarvo on 7,7 asteikolla 0-10. Opiskelijoista suurin osa pitää Oulua melko hyvänä opiskelijakaupunkina, jossa on kuitenkin opiskelijoiden mielestä monia kehityskohteita.

Projektin tulokset on koottu yhteen toimenpidesuunnitelmaan, jota käydään läpi kaupungin, korkeakoulujen, oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Opiskelijakaupunki Oulu -projektin seuraava vaihe on määritellä käytännön toimenpide-ehdotukset paremman opiskelijakaupungin kehittämiseksi.

Voit lukea kyselyn tulokset ja toimenpidesuunnitelman Oulun kaupungin Vaikuta-sivulta.

Kyselyn ja työpajat toteutti Männikkömetsä Oy.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2024