Mikroyrityksen johtamisen haasteet muuttuvassa ympäristössä

Pohjoismaiset johtamisen tutkijat kokoontuivat viime viikolla Vaasaan järjestyksessään 25. Nordic Academy of Management -konferenssiin, jonka teeman oli Pohjoinen energia.

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoimissa työpajoissa käsiteltiin mikroyritysten johtamista erikoistilanteissa kuten kasvussa tai rakennemuutoksen keskellä.

Pohjoismaiset johtamisen tutkijat kokoontuivat viime viikolla Vaasaan järjestyksessään 25. Nordic Academy of Management -konferenssiin, jonka teeman oli Pohjoinen energia.

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoimissa työpajoissa käsiteltiin mikroyritysten johtamista erikoistilanteissa kuten kasvussa tai rakennemuutoksen keskellä.

Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi toi esille mikroyrittäjien kasvukäsitteen monimuotoisuudet.

-Kasvulla yrittäjä voi tarkoittaa muutakin, kuin yritystutkimuksessa perinteisesti käytettäviä mittareita kuten esim. liikevaihdon kasvua.

-Veturiyrityksen toiminnan loppuminen mullistaa alueen elinkeinorakennetta ja lisää tarvetta yrittäjyyttä tukeviin toimiin, tutkija Katariina Ala-Rämi kertoi ja käytti esimerkkinä Pyhäsalmen kaivoksen toiminnan päättymistä. Keskustelussa pohdittiin eri vaihtoehtoja, joilla alueen toimijat voivat valmistautua tilanteeseen.

-Myös mikroyrittäjät hyötyvät työnohjauksesta. Alueellinen yrityskehitys voisi hyödyntää tietoa omassa toiminnassaan ja ohjata yrittäjiä käyttämään työnohjausta, tutkija Heli Kurikkala totesi.

Mikroyritysten myynnin haasteita yritysjohdon näkökulmasta selvittänyt tutkija Mirja Väänänen kertoi, että tutkimuksen mukaan yritysjohto arvioi yrityksen myyntiosaamisen alemmalle tasolle kuin mitä se oli todellisuudessa. Tutkijat Mervi Vähäsalo ja Tanja Lepistö Turun yliopistosta kertoivat yksinyrittäjille ja mikroyrityksille suunnatun pitkäaikaisten tukipalveluiden hyödyistä.

Keskusteluissa nousi esiin näkökulmia yrittäjyyden haasteista rakennemuutosalueilla, mikroyritysten kasvun monimuotoisuudesta, työnohjauksen ja tukipalveluiden merkityksestä sekä myyntiosaamisen pullonkauloista.

Lisätietoja: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mkroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021