Mikroyritysten ja työpaikkojen määrä nousi ensimmäisenä koronavuonna – Oulun yliopiston mikroyritysten tilastokatsaus vuosilta 2013–2020 julkaistu

Suomessa aktiivisesti toiminnassa olevista yrityksistä 92,4 % on alle 10 työntekijän mikroyrityksiä. Tuoreen Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysten tilastokatsauksen (MY Tilastot) mukaan mikroyritysten ja niissä olevien työpaikkojen määrä nousi koronavuonna 2020. Katsauksessa tarkastellaan Tilastokeskuksen yritystasoisia rekisteritietoja vähintään puolen vuoden toiminnan ja 11968 € liikevaihdon rajauksella. Aktiivisen toiminnan aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten suhde on positiivinen lähinnä suurilla kaupunkiseuduilla ja osin Lapissa.
rakennusten perustusten tekemistä: käsiä levittämässä laastia
Mikroyritysten työllistävyys kasvoi eniten rakennustoimialalla 

Suomessa oli vuonna 2020 yhteensä 336235 aktiivisesti toimivaa yritystä, joista 92,4 % eli 310939 oli mikroyrityksiä. Liikevaihdon neljän vuoden nousukehityksen jälkeen kaikkien yritysten liikevaihto kääntyi 3,7 % laskuun vuosien 2019–2020 aikana ja samalla mikroyritysten liikevaihto väheni 2,3 %.

Mikroyritysten työllistävyys kääntyi kasvuun

Mikroyrityksissä on ollut työpaikkojen määrän laskua vuosien 2013 ja 2019 välillä, mutta mikroyritysten työllistävyys on kääntynyt kasvuun vuoden 2019 jälkeen. Vuosien 2019 ja 2020 välillä kasvua oli 3,4 %, eli 11552 henkilötyövuoden verran. Samoin mikroyritysten osuus kaikista työpaikoista on kasvanut. Vertailun vuoksi suurista yrityksistä on vähentynyt 3.9 %, eli 26320 henkilötyövuotta, keskikokoisista yrityksistä on vähentynyt 9836 työpaikkaa eli 4.6 %. Pienten (poislukien mikroyritykset) yritysten työllistävyystilanne säilyi vakaana, eli reilun 255000 henkilötyövuoden tasolla.

Vuonna 2019 eniten aktiivisen toiminnan aloittaneita

Vuonna 2020 syntyi 49562 uutta yritystä ja toimintansa lopettaneita yrityksiä oli 49155. Vaihtuvuus oli suurinta mikroyrityksillä. Vuonna 2019 toiminnassa olleista mikroyrityksistä lopetti 15.6 %. Toisaalta vuoden 2020 mikroyrityksistä 15,7 % oli samana vuonna aloittaneita. Vuosi 2019 oli tarkastelujakson huippuvuosi aloittaneiden yritysten määrässä. Vuonna 2020 aloittaneiden yritysten määrä oli edelleen korkealla tasolla. Toimintansa lopettaneiden yritysten määrässä oli kasvua: vuonna 2020 lopettaneiden yritysten määrä vastasi aloittaneiden yritysten määrä.

Mikroyritysten työllistävyys kasvoi eniten rakennustoimialalla

Yksi keskeisimmistä päätoimialakohtaisista muutoksista oli vuosien 2019 ja 2020 välillä maa- ja metsätaloustoimialan mikroyritysten määrän väheneminen 2512 yrityksellä eli neljällä prosentilla. Toisaalta ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan mikroyritysten määrä kasvoi 1217 mikroyrityksellä eli 3,5 prosentilla.

Mikroyritysten työllistävyys kasvoi eniten rakennustoimialalla, 3650 henkilötyövuoden verran. Seuraavaksi eniten kasvoivat maa- ja metsätalousalan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työllistävyys 2538 ja 2271 henkilötyövuodella. Prosentuaalinen kasvu oli kaikilla yli 6 prosenttia. Mikroyritysten työpaikat vähenivät eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 1247 henkilötyövuodella ja 4.9 prosentilla.

MY Tilastot:
https://www.oulu.fi/my_tilastot/

Data:
Tilastokeskuksen FIRM_ENTER mikroaineisto

Lisätietoja:
Johtaja, professori Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590
Tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara, ossi.kotavaara@oulu.fi, 050 573 9124
Projektitutkija Pauliina Björk, pauliina.bjork@oulu.fi, 050 4450096

Viimeksi päivitetty: 1.3.2022