Mikroyritysten merkitys työllisyydelle vaihtelee alueittain, uusi mikroyritysten tilastokatsaus kertoo miten

Mikroyrityksillä on paikoitellen erittäin suuri merkitys työllisyydelle ja taloudelle. Torniolaakson seutukunnassa mikroyrityksissä työskentelee lähes 20% työllisistä, kun Kuopion ja Vaasan seutukunnissa ollaan 8% tuntumassa. Järviseudulla, Kaustisen seutukunnassa ja Ahvenanmaan saaristossa luku on noin 17 %. Pienessä Kökarin kunnassa kokonaiset 100 % yritystyöpaikoista on mikroyrityksissä. Mikroyritysten liikevaihto on kasvanut vuosien 2016-2019 välillä selkeästi, 7.3% prosenttia, mutta alueellinen vaihtelu on suurta. Mikroyritysten tavaraviennin merkitys korostuu erityisesti Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Lapissa.
graafinen kuva tilastografiikasta

Vaikka suomalaisista, aktiivisesti toimivista yrityksistä 86%* on mikroyrityksiä, ne puuttuvat omana ryhmänään lähes kaikista tilastoista. Vuosittain päivittyvän, Oulun yliopiston tuottaman MY Tilastot -tilastokatsauksen tarkoituksena on tarjota ajantasaista tietoa mikroyritysten tilasta ja vaikutuksesta alueiden elinvoimaan. Mikroyritykseksi määritellään yritys, jossa työskentelee alle 10 työntekijää, ja sillä on alle kahden miljoonan euron liikevaihto. Tilastokatsaus julkaistiin Kerttu Saalasti -seminaarissa 20.9.

“Keskustelut yritys- ja aluekehittäjien kanssa ovat tuoneet esiin vahvan tietotarpeen. Tilannekuva mikroyrityksistä erityisesti yrityskentän alueellisen ja ajallisen kehityksen osalta on ollut puutteellinen. Myös yritysten kasvuun, työllistävyyteen ja vientiin kytkeytyvällä tiedolle myös mikroyritysten osalta on ollut tarvetta. Tunnistimme, että Suomen yritysten rekisteritiedot ovat datavaranto, jolla voimme antaa hyvin vastauksia näihin kysymyksiin ja tukea kehittämistyötä”, kertoo tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmästä.

MY Tilastot -tilastokatsaus kertoo, kuinka paljon yrityksiä on, millaisia ne ovat ja missä niitä on. Katsauksessa selvitetään erilaisten mikroyritysten tärkeimmät toimialat kokoluokittain ja alueittain ja mikroyritysten liikevaihdon kehitys ja sen alueellinen merkitys. Katsauksesta löytyy tieto myös kasvusta: miten, missä ja minkä toimialojen mikroyritykset kasvavat. Vientiä selvitellään niiden merkityksen ja volyymin kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa.

“On ollut hienoa tehdä Tilastokeskuksen kätköissä piilevää aineistoa konkreettisesti näkyväksi ja hyötykäyttöön. Tilastokeskuksella on valtava määrä erilaisia tutkimusaineistoja, ja potentiaalia olisi tarjota sitä käyttöön yhteiskunnan eri saroilla vaikka kuinka paljon tiedolla johtamisen tarpeisiin. Oivalsin myös sen, että internet-dashboardin tekeminen valmiilla kirjastoilla on melko suoraviivaista, ei tarvita ison mittakaavan nettisivuprojektia, jotta saadaan esitettyä tilastotietoa netissä mukavassa muodossa. Tätä voisi hyödyntää paljon enemmänkin esimerkiksi yliopistomaailmassa", kertoo sivuston koonnut tutkija Pauliina Björk.

“Mikroyritykset ovat pitkään olleet Suomen talouden kestävän kasvun ja uudistumisen sokea piste – näyttöön perustuvaa tietoa mikroyrityksistä on ollut rajallisesti saatavilla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopistolle osoittaman valtakunnallisen tehtävän myötä mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuva tutkimus ja koulutus on saanut merkittävän lisäpanostuksen. MY Tilastot on yksi esimerkki tällä panoksella tehdystä työstä”, kertoo Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos.

“MY Tilastot tarjoavat päättäjille ja yritysrajapinnan toimijoille vuosittain päivittyvän ja interaktiivisen tilannekuvan mikroyrityksiin omassa kunnassa, seutukunnassa ja/tai maakunnassa. Tietoon perustuvia toimia tarvitaan kansalliselta tasolta yksittäisiin kuntiin saakka, ja MY Tilastot auttavat kohdentamaan näitä toimia nykyistä tarkemmin”, Muhos jatkaa.

MY Tilastot -tilastokatsauksen tuottaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuottajina DI, FM Pauliina Björk ja FT Ossi Kotavaara. Sisältöä voi jakaa ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

*Tässä tilastokatsauksessa yrityksiksi rajataan osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, osuuskunnat sekä luonnolliset henkilöt (T:mi). Tilastotarkastelu on rajattu aktiivisesti toimiviin yrityksiin. Kun lasketaan kaikki olemassaolevat Y-tunnukset ilman näitä rajauksia, mikroyritysten osuus on 94%.

MY Tilastot:
www.oulu.fi/my_tilastot

Kysy lisää:
my_tilastot@oulu.fi

ossi.kotavaara@oulu.fi, puh: 050 5739124
pauliina.bjork@oulu.fi, puh: 050 4450096

Lue lisää:
Mikroyritysten viennin alueelliset erot ja kasvun mahdollisuudet – tarkastelussa Eurooppa, Itämeren alue ja Suomi

Viimeksi päivitetty: 21.9.2021