Mikroyritysten tilastokatsaus MY Tilastot on päivitetty: mikroyritysten liikevaihto edelleen laskussa, kaikkien yritysten liikevaihto jatkoi nousuaan

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vuosittain julkaisema MY Tilastot on päivitetty tuoreimmilla, vuoden 2022 tilastotiedoilla. MY Tilastot tarjoaa niin toimialakohtaista ja taloudellista kuin työllistävyyttä sekä vientiä koskevaa tietoa suomalaisista mikroyrityksistä. Katsauksen mukaan mikroyritysten määrä on noussut, mutta liikevaihto ja työpaikat ovat laskussa.

Mikroyritys tarkoittaa yritystä, jossa työskentelee alle 10 työntekijää. Suomessa 95 % kaikista yrityksistä on tällaisia yrityksiä. Tuore EU:n määrittelemä tilastointitavan muutos on nostanut tilastoitujen mikroyritysten määrää runsaasti. Nykyisen määritelmän mukaan tilastoissa huomioidaan kaikki aktiiviset yritykset. Mikroyritysten määrä kasvoi kuitenkin myös aikaisempaa tarkastelutapaa käyttäen. Vuoden 2022 tilastoinnissa mikroyrityksiä on kaikkiaan 514 025.

MY Tilastoista on nähtävissä, että koko maan mikroyritysten liikevaihto väestöön suhteutettuna on laskussa jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun huomioidaan inflaatio. Vuonna 2022 luku on 11 200 euroa asukasta kohden. Kaikkien yritysten liikevaihto on sen sijaan noussut tuoreimmalla tarkastelujaksolla sekä kokonaisuutena pidemmällä aikavälillä. Mikroyritysten taloudellinen merkitys näkyy erityisen merkittävästi pienillä paikkakunnilla.

Mikroyrityksissä on yli viidennes Suomen yritysten henkilötyövuosista (22,4 %) ja yhteensä enemmän henkilötyövuosia kuin pienissä tai keskisuurissa yrityksissä. Suurimmassa osassa mikroyrityksiä (70,6 %) henkilötyövuosia syntyy alle 0,5. Mikroyritysten henkilöstön suhde koko maan työvoimaan verrattuna on ollut pitkä aikavälin tarkastelussa laskussa, ollen nyt reilun kymmenesosa (12,2 %). Kaikkien yritysten henkilöstön osuus työvoimasta on yli puolet (54,7 %).

”Suomen pienemmistä kunnista mikroyrityksissä on usein merkittävä määrä yritystyöpaikoista. Mikroyritysten laskeva työpaikkakehitys on huolestuttava trendi. On erityisen huomion arvoista, että yksinyrittäjien ja osa-aika-yrittäjien henkilötyövuodet ovat useimpien suurien toimialojen osalta olleet kasvussa kahden viimeisimmän tarkasteluvuoden aikana”, sanoo Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmän johtaja Ossi Kotavaara Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten mikroyrityksiä toimii maa-, metsä- ja kalatalouden (23,2 %), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen (12,8 %) sekä rakentamisen aloilla (10,2 %). Vahvimmat mikroyritysten toimialat jakautuvat Suomessa selkeästi seutukunnittain. Metsätalous ja puunkorjuu painottuvat Lappiin sekä Pohjois- ja Itä-Suomeen, kun taas kasvinviljely ja kotieläntalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut valtaavat länsirannikon seutukunnat. Poikkeavina erottuvat Helsingin ja Turun seutukunnat, joista ensimmäisen yleisin toimiala on pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi ja toisen muut henkilökohtaiset palvelut.

Tilastotietoa alueellisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Mikroyritysten tilastokatsauksen tuottama tilannekuva ja mittaristo mahdollistaa tietoon perustuvan suunnittelun ja päätöksenteon niin kunta-, maakunta- kuin valtakunnallisellakin tasolla. Tilastokatsauksessa on nostettu esille keskeiset näkökulmat mikroyritysten avainluvuista, toimialoista, liikevaihdosta, työpaikoista, kasvusta, aloittaneista ja lopettaneista sekä tavara- ja palveluviennistä.

“Tuloksia on mahdollista tarkastella aluetasolla ja verrata esim. oman alueen kannalta keskeisiin verrokkialueisiin tai koko maan tilanteeseen. Mielenkiintoista on myös se miltä tilastot näyttävät osa-aikaisen yrittäjien, yksinyrittäjien ja työnantajamikroyritysten näkökulmista tai eri toimialoilla. Toivon, että mahdollisimman moni perehtyy tilastokatsauksen avulla siihen, mitä oman alueen ja Suomen mikroyrityksille kuuluu”, sanoo professori, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos.

MY Tilastoja pääsee tarkastelemaan täältä.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2024