Miljoonan euron lahjoitus mahdollistaa uudet avaukset vesitekniikan tutkimuksessa

Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT) on päättänyt tehdä merkittävän lahjoituksen Oulun yliopistolle. Miljoonan euron lahjoitus on kohdistettu tekniikan koulutusalalle. Vuonna 1949 perustettu MVTT on alansa merkittävin tukija Suomessa ja Oulun yliopistolle tehtävä lahjoitus on yksi yhdistyksen suurimmista. Yhdistys on aiemminkin säännöllisesti tukenut Oulun yliopiston tutkimusta alallaan.
Vettä valuu käsistä.

Oulun yliopisto käyttää lahjoituksen hydrologian ja vesitekniikan digitalisaation vahvistamiseen. Tavoitteena on perustaa uusi professuuri, joka yhdistäisi vesiteknillisen tutkimuksen monipuoliseen ICT-alan osaamiseen.

”Haluan lämpimästi kiittää Maa- ja vesitekniikan tuki ry:tä huomattavasta tuesta Oulun yliopistolle. Lahjoitus mahdollistaa panostuksen vesitekniikan kestävämpään ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Yliopistomme vesitekniikan tutkimus on jo tiiviisti mukana alan digitalisaatiokehityksessä. Laaja-alaisuutemme tarjoaa erinomaisen pohjan eri alojen tutkimuksen yhdistämiselle”, toteaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

”Olemme vuosikymmenten aikana myöntäneet tuhansia apurahoja vesitekniikan alalle aina maatalouden vesirakentamisesta vesihuoltotekniikkaan ja globaaleihin vesikysymyksiin. Miljoona euroa Oulun yliopistolle on meidän tapamme laittaa vauhtia mahdollisuuksien virtaan ja olla mukana turvaamassa tulevien sukupolvien elinympäristöä. Haluamme tukea tutkimusta ja aloitteita, jotka ovat sovellettavissa laajasti Suomessa ja kansainvälisesti, ja jotka ylittävät sektori- ja tieteenalarajat. Olemmekin iloisia Oulun yliopiston päätöksestä käyttää lahjoitus vesitekniikan tulevaisuuden osaamisen vahvistamiseen digitalisaation avulla”, kertoo MVTT:n toiminnanjohtaja Minna Maasilta.

Yhdistämällä vesitekniikan ja ICT-osaaminen mahdollistetaan vesivarojen viisaampi ja turvallisempi käyttö huomioiden ympäristön ja kestävyyden eri näkökulmat. Digitaalisen mallinnuksen avulla voidaan havainnoida, mallintaa ja simuloida luonnonilmiöitä ja ihmisen toimien vaikutuksia sekä kehittää näihin ratkaisuja. Vesitekniikan professori Björn Klöve iloitsee lisäresursoinnin kautta mahdollistuvista uusista avauksista.

”Pystymme nyt vahvistamaan Oulun yliopiston kansainvälistä asemaa johtavana vesitekniikan tutkimusympäristönä etenkin kylmän ilmaston hydrologisten prosessien tutkimuksen ja mallinnuksen osaajana. Digitalisaation myötä havaintomenetelmien kehittyminen, laajat aineistot ja laskentamallien integrointi tuovat uusia mahdollisuuksia tutkimukseen ja tutkimustulosten soveltamiseen.”, professori Klöve kertoo.

”Esimerkiksi valuma-alueiden ja jokien vesimäärän ja laadun tarkempi simulointi luo edellytykset maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutusten tarkasteluun, vesiensuojelun suunnitteluun sekä turvalliseen vesihuoltoon. Vesistömallit mahdollistavat päätöksenteon tukijärjestelmän, jolla tarkastellaan esimerkiksi biotalouden ja uusiutuvan energian vaikutuksia vesistöissä sekä suunnitellaan tehokkaita toimia vesistöjen kunnostamiseksi”, Klöve jatkaa.

Oulun yliopisto haluaa tutkimustulostensa olevan aktiivisessa käytössä yhteiskunnassa ja tekee läheistä yhteistyötä alan yritysten kanssa. Uudella resursoinnilla vahvistetaan myös vesitekniikan yritysyhteistyötä ja tutkimuksen tuomien ratkaisujen siirtymistä käytäntöön.

MVTT:n lahjoitus on osa valtion vastinrahaohjelmaa, joka kasvattaa merkittävästi lahjoitusten vaikuttavuutta. Sitra pääomittaa yliopistoja yhteensä 67 miljoonalla eurolla niiden 30.6.2022 mennessä keräämän yksityisen pääoman perusteella. Vastinraha on jopa 2,5-kertainen. Oulun yliopisto ohjaa lahjoitusvaroja strategiansa mukaisiin toimiin, joilla lisätään tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta muun muassa huippurekrytointien ja uusien tutkimusavauksien myötä.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024