Miljoonarahoitus hampaiston ja pään alueen mobiilin kuvantamismenetelmän kehittämiseen

Oulun yliopiston johtama kuvantamisen koko arvoketjun sisältävä konsortio on saanut rahoituksen yli viiden miljoonan euron hankkeelle uuden reunalaskentaa hyödyntävän, röntgensäteilyä käyttävän tomografisen kuvantamismenetelmän kehittämiseen.

Hankkeessa kehitetään uutta teknologiaa pään alueen röntgenkuvaukseen. Kuva: Satu Ylimaula.

Kolmivuotisessa Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa ”TOMOHEAD - Mobiili pään alueen kartiokeilatietokonetomografia” pyritään kehittämään uudenlainen kustannustehokas, hajautetun laskennan ja diagnostiikan mahdollistama liikuteltava kartiokeilatietokonetomografiakonsepti, joka hyödyntää kehittyneitä röntgenilmaisimia, tekoälyä ja hajautettua reuna-pilvilaskentaa. Hankkeeseen osallistuu kuvantamisen koko arvoketjun sisältävä konsortio: kuvantamismenetelmiä ja siihen liittyvää datan käsittelyä ja siirtoa tutkivat tutkimusryhmät Oulun ja Helsingin yliopistoista, kuvantamislaitevalmistaja, röntgensäteilyilmaisinteknologioiden kehittäjä, tekoälyalgoritmeja ja laskenta- ja kommunikaatioteknologioita kehittäviä yrityksiä sekä tuotteiden loppukäyttäjiä.

TOMOHEAD-hankkeen keskeinen tutkimustavoite on parantaa kartiokeilatietokonetomografian kuvanlaatua ja kasvattaa sen laskentatehokkuutta sekä diagnostisia sovelluksia. Kuvantamislaitteiden, tekoälyn ja reuna-pilvilaskennan nopean kehityksen myötä raskaat paikalliset laskentayksiköt eivät ole enää käytännöllisiä. Kartiokeilatietokonetomografia valikoitui kuvantamismenetelmäksi sen pienen koon, kustannustehokkuuden, paikkaerotuskyvyn ja säteilyannoksen pienentämispotentiaalin vuoksi.

Hanke on tutkimuksellisesti haastava ja siinä syntyvä uusi tieto ja osaaminen ovat laajasti sovellettavissa ja hyödynnettävissä yritysten omassa kehitystyössä niiden kansainvälistä kilpailukykyä parantaen. Hanke vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa, synnyttää Suomeen elinkeinoelämälle hyödyllistä uutta osaamista ja parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaedellytyksiä.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston lääketieteellisen fysiikan professorin Miika Niemisen johdolla. Akateemisina yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Oulun yliopiston digitaalisen terveydenhuollon langattomien järjestelmäarkkitehtuurien apulaisprofessori Erkki Harjula tutkimusryhmineen ja Helsingin yliopiston teollisuusmatematiikan professorin Samuli Siltasen tutkimusryhmä, joka on osa Suomen Akatemian inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikköä.

Business Finlandin rahoittama hanke on yksi Nokia Competitive Edge -veturiohjelman ekosysteemiprojekteista. TOMOHEAD-hankkeen rahoitettuja yritysosapuolia ovat Planmeca Oy ja Detection Technology Oyj. Näiden lisäksi hankkeessa ovat mukana Nvidia Corp, MVision AI Oy, Disior Oy, Techila Technologies Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5,4 miljoonaa euroa. Julkisen rahoituksen osuus budjetista on noin 3 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa konsortiota noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023