MindBusiness-hankkeelle kansainvälistä näkyvyyttä

MindBusiness-hankkeen edustajia osallistui syyskuussa pidettyyn GCEC (Global Consortium of Entrepreneurship Centers) konferenssiin, jossa he esittelivät hankkeessa kehitetyn yrittäjyyskurssin pilotointia ja siitä saatuja tutkimustuloksia.

MindBusiness-hankkeen edustajia osallistui syyskuussa pidettyyn GCEC (Global Consortium of Entrepreneurship Centers) konferenssiin, jossa he esittelivät hankkeessa kehitetyn yrittäjyyskurssin pilotointia ja siitä saatuja tutkimustuloksia. Esitystä saapui kuulemaan myös Ruotsin prinssi Daniel. Hän kiinnostui hankkeen modernista yrittäjyyskasvatuksen toteutuksesta ja jäi keskustelemaan aiheesta vielä esityksen jälkeen. Vuoden 2019 GCEC-konferenssi pidettiin Tukholmassa, jossa tapahtuman järjestelyistä vastasi Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Hanke on esillä myös Eurooppalaisessa yrittäjyyskilpailussa, johon se on valittu edustamaan Suomea kilpailusarjassa Investointi yritystaitoihin. Kilpailussa kisataan vuoden 2019 Eurooppalaisesta yrittäjyyden edistämispalkinnosta, joka jaetaan EU-komission ja EU-puheenjohtajana toimivan maan yhteistyönä järjestämässä SME Assembly tapahtumassa. Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla on tarkoitus antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellä parhaita yrittäjyyden toimintalinjoja sekä käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi. Lue lisää TEM:n sivustolta.

ESR-rahoitteisessa MindBusiness-hankkeessa kehitetään koulutusta yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen. Sen keskiössä on opiskelijoiden yrittäjyysmyönteisyyden tukeminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjävalmiuksien kehittäminen. Hanke vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä korkeakoulusektorilla.

Hanketta koordinoi Oulun yliopiston KTK:n Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021