Ministeri Kosonen XIX Kerttu Saalasti seminaarissa: Hallitus vahvistaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen asemaa

-Oulun yliopiston juuret ovat suomalaisessa sivistysajattelussa. Koulutetut osaajat ja alueen yritystoimintaan linkittyvät tutkimustoiminta ovat menestyksen välttämättömiä edellytyksiä, ministeri Hanna Kosonen totesi Oulun yliopiston 60-vuotisjuhlavuonna järjestettyyn XIX Kerttu Saalasti seminaariin lähettämässään videotervehdyksessä.

Ministeri Kosonen painotti, että tiede- ja korkeakoulupolitiikka on nähtävä osana kokonaisuutta.

-Rinteen hallituksen keskeinen tavoite on rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Se tarkoittaa osaamisen, sivistyksen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen aseman vahvistamista. Hallitus on sitoutunut tukemaan kasvua panostamalla TKI-toimintaan, luomalla edellytyksiä uusien toimintamallien kehittämiseen, ministeri kertoi.

Konkreettisena toimenpiteenä Suomeen laaditaan syksyn 2019 aikana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartta.

-Tavoitteena on TKI-toimintaympäristön parantaminen ja BKT:sta 4 %-osuuden suuntaaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.
Saalastin ajan viisaita oppeja on sovellettava tämän päivän maailmaan sopivalla tavalla
-Jokaisessa maakunnassa on oltava oma korkeakoulu, aloituspaikkojen määrää on lisättävä. Lisäksi tarvitaan uusia toimia, jotka mahdollistavat korkeakoulutukseen pääsemisen asuinpaikasta ja vanhempien varallisuudesta riippumatta, ministeri linjasi.

-Hallitus on laatimassa korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa, jossa käydään läpi korkeakoulutukseen hakeutumisen esteet ja ryhdytään sen pohjalta tarvittaviin toimiin.
Osaamisen jatkuva kehittäminen on yksilön ja yhteiskunnan yhteinen asia
-Jokaisella suomalaisella on vastuu päivittää osaamistaan koko elämänkaarensa ajan. Muuttuviin tarpeisiin pitää olla jatkuvaa reagointikykyä. Korkeakoulutuksen tärkein tehtävä on tarjota mahdollisuuksia nuorille ja antaa voimaa alueille.

-Olenkin pannut ilolla merkille, miten Kerttu Saalasti Instituutti toimii aloitteellisesti näiden tavoitteiden puolesta.

-Oulun yliopiston juuret ovat suomalaisessa sivistysajattelussa. Koulutetut osaajat ja alueen yritystoimintaan linkittyvät tutkimustoiminta ovat menestyksen välttämättömiä edellytyksiä, ministeri Hanna Kosonen totesi Oulun yliopiston 60-vuotisjuhlavuonna järjestettyyn XIX Kerttu Saalasti seminaariin lähettämässään videotervehdyksessä.

Ministeri Kosonen painotti, että tiede- ja korkeakoulupolitiikka on nähtävä osana kokonaisuutta.

-Rinteen hallituksen keskeinen tavoite on rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Se tarkoittaa osaamisen, sivistyksen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen aseman vahvistamista. Hallitus on sitoutunut tukemaan kasvua panostamalla TKI-toimintaan, luomalla edellytyksiä uusien toimintamallien kehittämiseen, ministeri kertoi.

Konkreettisena toimenpiteenä Suomeen laaditaan syksyn 2019 aikana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartta.

-Tavoitteena on TKI-toimintaympäristön parantaminen ja BKT:sta 4 %-osuuden suuntaaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Saalastin ajan viisaita oppeja on sovellettava tämän päivän maailmaan sopivalla tavalla

-Jokaisessa maakunnassa on oltava oma korkeakoulu, aloituspaikkojen määrää on lisättävä. Lisäksi tarvitaan uusia toimia, jotka mahdollistavat korkeakoulutukseen pääsemisen asuinpaikasta ja vanhempien varallisuudesta riippumatta, ministeri linjasi.

-Hallitus on laatimassa korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa, jossa käydään läpi korkeakoulutukseen hakeutumisen esteet ja ryhdytään sen pohjalta tarvittaviin toimiin.

Osaamisen jatkuva kehittäminen on yksilön ja yhteiskunnan yhteinen asia

-Jokaisella suomalaisella on vastuu päivittää osaamistaan koko elämänkaarensa ajan. Muuttuviin tarpeisiin pitää olla jatkuvaa reagointikykyä. Korkeakoulutuksen tärkein tehtävä on tarjota mahdollisuuksia nuorille ja antaa voimaa alueille.

-Olenkin pannut ilolla merkille, miten Kerttu Saalasti Instituutti toimii aloitteellisesti näiden tavoitteiden puolesta.

Viimeksi päivitetty: 30.6.2021